Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(17. 4. 1979)


Problém č. 212

Jozef Taraba

8. čestné uznanie

Tungsram C 31. 3. 1978

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd8 De1 Vb3 Vg7 Sb7 Se7 Jc6 Je2 Pg2 h3 h5 (11), č. Kf5 Pe3 e5 f6 g6 h6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Úloha obsahuje zvodnosti 1.V:g6? a 1.V:e3? Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 209 (Taraba): 1. zvodnosť 1.S:b7? tempo 1...Ke6, Se3~, f:e6 2.Ve7, D:e4, Jd7 mat, vyvrátenie 1...f3!, 2. zvodnosť 1.J:d4? tempo 1...S:d4, Se3~, K:d4 2.Ve7, Jf3, Da1 mat, 1...f3!, riešenie 1.J:f4 tempo 1...S:f4, Se3~, K:f4 2.Ve7, J:d3, Dg3 mat. Komentár rozhodcu: Výborné spracovanie zatiaľ stále zriedkavej témy trojfázovej zámeny matov, obrán a variantov (Z–33–77). Za osobitný klad pokladám, že ani jeden mat nie je pripravený pred úvodníkom, záporom je symetria a tým aj schematickosť druhej a tretej fázy.

Teda zo šiestich cien veľkoturnaja Tungsramu získali slovenskí autori päť, ale nie na zahodenie sú aj tri čestné uznania (z trinástich) a jedna pochvalná zmienka (z troch). Pritom osobitne treba vyzdvihnúť výkony Jána Valušku a Jozefa Tarabu, ktorým sa podarilo umiestiť medzi 22 vyznamenaných (z celkového počtu 265) všetky tri povolené vlastné dvojťažky.


Vzad <<  >> Vpred