Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(29. 5. 1979)


Problém č. 211

Otto Dehler

Deutsche Schachzeitung 1925

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh4 Pf7 g7 (3), č. Kg6 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 203 vyhrávajú: Peter Forgács zo Štúrova, Ivan Skoba z Rožnova pod Radhoštěm a Ondrej Uharčák z Košíc.

Riešenie problému č. 208 (Hurme): 1.Ke6 tempo 1...Kf4 2.Vg1 g5 3.Se5 mat, 1...Ke4 2.Vg3+ Kf4 3.Se5 mat, 1...g5 2.Se5 g4 3.Vh2 mat, 2...Ke4 3.Vg3 mat. Obsah je len priemerný, zato mimoriadne sa podaril úvodník.

Podľa našej Šachovej terminológie (Vydavateľstvo SAV, 1968) dvojčatá sú definované ako dvojica problémov nepatrne sa odlišujúcich postavením (napr. postavením jedného kameňa), ale s podstatne odlišným riešením (podobne trojčatá, štvorčatá,...). V definícii nie je reč o tom, či autorom jednotlivých problémov z dvojčiat (tzv. dvojníkov) je jeden skladateľ, alebo či ich zložili rozliční autori. Druhý prípad možno pokladať za raritu, ale nesporne najväčšou raritou v tejto oblasti sú "štvorčatá", ktorých jednotlivé "časti" zložili štyria autori postupne v priebehu 40 rokov. Keďže historicky ide o štyri rozličné problémy, uverejníme ich na pokračovanie v rámci nášho seriálu miniatúrok. Autorom prvého je nemecký skladateľ Otto Dehler (1887 – 1948).


Vzad <<  >> Vpred