Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(20. 3. 1979)


Problém č. 208

Harri Hurme

II. cena

E. Lindroos J. T. 1971

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Ke5 Vg2 Sg7 Sh1 Pd2 (5), č. Kf3 Pg6 (2), biely začne a dá mat tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obracov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 200 vyhrávajú: Jana Hromádková zo Zvolena, Miroslav Pacher z Banskej Bystrice a Ondrej Trnavský z Hriňovej.

Riešenie problému č. 205 (Bakke): 1.b8D Kd7 2.Dc7 mat, po premiestnení Ve8 na e7 1.b8V Kd6 2.Vb6 mat, s Vd8 1.b8S Kb6 2.Vd6 mat a s Vd7 1.b8J+ Kb6 2.Vb7 mat. Téma premeny pešiaka na všetky štyri figúry s rôznorodými matmi.

Jednou z krajín, v ktorých má kompozičný šach už tradične vysokú úroveň, je Fínsko. Vzhľadom na počet obyvateľov je vo Fínsku veľmi veľa skladateľov aj riešiteľov. Fíni sú dvojnásobnými majstrami sveta v riešení, vyhrali jednu z veľkých súťaží družstiev v skladbe, dosiahli množstvo cien vo všetkých žánroch kompozičného šachu a napokon z Fínska pochádza aj terajší predseda Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach – Jan Hannelius. A aby bola naša dnešná rubrika dokonale mononacionálna, môžeme uviesť, že tohtoročná schôdza komisie, spolu s tretími MS v riešení, bude vo fínskom mestečku Hyvinkää (8.–15. júla) – a autorom trojťažky na diagame je vyborný partner Pauliho Perkonoju z minuloročných majstrovstiev sveta, tmavovlasý Fín Harri Hurme.


Vzad <<  >> Vpred