Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 3. 10. 1978)


Problém č. 190

Harry Viggo Tuxen

Skakbladet 1961

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh5 Db7 Vb3 Sa2 Pf4 (5 kameňov), čierny Ke6 Pf7 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 183 a 184 vyhrávajú: Rudolf Beliš z Prešova, Ján Krivoš–Belluš z Košíc, Milan Mišík z Martina a Horymír Vohlídal z Jihlavy.

Riešenie problému č. 187 (Gavrilov): 1.g4 tempo 1...h:g3 e.p. 2.Dh1 mat, 1...Kh3 2.D:h4 mat, 1...h3 2.Df2 mat. Prvou pointou je branie mimochodom, zaujímavejšia je však druhá: vyvrátenie pokusu 1.g3? Kh3! pomocou prerušenia línie e1–h4.

Batéria v kompozičnom šachu je definovaná ako postavenie dvoch kameňov rovnakej farby, umožňujúce odkrytý šach (priama batéria), alebo napadnutie kráľovského poľa ťahom odkrývajúceho kameňa (nepriama batéria). Oba druhy batérie používajú sa v šachových problémoch s veľkou obľubou už od dávnych čias a umožnili vznik radu krásnych dvojťažiek, trojťažiek, mnohoťažiek, ale aj iných druhov skladieb. Ako môže vyzerať spracovanie námetu priamej batérie v miniatúrnej dvojťažke, ukazuje dnešný diagram od známeho dánskeho šachového skladateľa.


Vzad <<  >> Vpred