Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22. 8. 1978)


Problém č. 184

Theodor Siers

Unterweser–Schachspiegel 1947

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kf6 Vh8 Sf4 Jf8 (4), č. Ke8 Ja7 Pf7 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 177 a 178 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišských Vlachov, Ľubomír Červený z Dubnice nad Váhom a Vladimír Krejčí z Vrchlabí.

Riešenie problému č. 181 (Locker, úprava Antonova): Pokus 1.Vh5? hrozí 2.Df5 mat, vyvrátenie 1...Df5!, ďalší pokus 1.Vh3? hrozí 2.Df3 mat, vyvrátenie 1...Kd5!, zvodnosť 1.Vc6? tempo 1...Kd3 2.Df5 mat, 1...Kd5 2.Df3 mat (Dombrovskisova téma), vyvrátenie 1...d3!, ďalšia zvodnosť 1.Jba3? tempo 1...Kd3 2.Df3 mat, 1...Kd5 2.Df5 mat (Hanneliusova téma, ale oproti prvej zvodnosti recipročná zámena matov), vyvrátenie 1...d3!, riešenie 1.Df2 tempo 1...Kd3, Kd5, d3 2.De2, D:d4, Jc3 mat (so zámenou matov oproti predchádzajúcim fázam). Je priamo neuveriteľné, čo všetko možno "napchať" do miniatúrnej dvojťažky.

Jednou z veľmi obľúbených tém trojťažiek sú tzv. Siersove odťahy jazdca so šachom z batérie, aby po nasledujúcom ťahu čierneho kráľa tento jazdec dal mat. Téma bola spracovaná v najrozličnejších kombináciách, napr. aj s modelovými matmi, so zámenou hier a pod. a sám jej propagátor Theodor Siers (68–ročný skladateľ z NSR) ju dokázal uskutočniť aj v miniatúrke, ako ukazuje náš dnešný diagram.


Vzad <<  >> Vpred