Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 1. 8. 1978)


Problém č. 182

Ľudovít Lehen

1305 Szachy 4. 1978

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc1 Db5 Ve1 Vh6 Sh1 Ja1 Je7 Pb2 f5 (9), č. Kd4 Vc8 Vg4 Sf7 Sh8 Je8 Pc2 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 179 (Tatranský): a) 1.Sc4 tempo 1...Kc5, Ke5, Ke3 2.Jd3, Jf5 Db6 mat, b) 1.h:g5 tempo 1...Kc5 Ke5, Ke3 2.Db6, Jd3, Jf5 mat. Cyklická zámena matov (Lačného téma) na tri ťahy kráľa: Tatranský spracoval tento námet ako prvý!

Rady slovenských šachových skladateľov sa ustavične rozširujú, ale čo je osobitne potešujúce, každý rok sa objaví niekoľko skutočných talentov. Za najväčší objav r. 1977 možno považovať Ľudovíta Lehena z Bratislavy, už nie práve mládenca (hoci ešte iste nezabudol na oslavy svojich päťdesiatin), ale plného energie, elánu a nadšenia. Je odchovancom bratislavského krúžku kompozičného šachu, a najmä zásluhou Juraja Brabca sa za rok vypracoval na vysokú "výkonnostnú triedu". Pravdepodobne mu pritom pomohlo povolanie výtvarného umelca, ale nesporne mimoriadna usilovnosť a húževnatosť – v tejto vlastnosti by mohol byť vzorom mnohým oveľa mladším. Dvojťažka na diagrame je iba druhým jeho uverejneným problémom, ale už má všetkých päť "pé" – nesmiete však prehliadnuť zvodnosti na poliach d5 a c6.


Vzad <<  >> Vpred