Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 7. 1978)


Problém č. 179

Ivan Tatranský

I.–II. cena e. a.

Práca 1958

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Pb5 na h4Kontrolná notácia: b. Kc1 Dd8 Ve8 Vf6 Sd5 Sg1 Je7 Jf2 Pa5 b3 b5 (h4) c6 d6 g3 g4 (15), č. Kd4 Pc2 c3 f7 g5 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom (v oboch pozíciách). Ako by ste definovali tému, ak porovnáte riešenia dvojčiat? Napíšte do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 176 (Havran): Zdanlivé hry 1...Vg4, Sg4 2.Vd5, Je4 mat, riešenie 1.Sg4 hrozí 2.Ve5 a Df4 mat, 1...Dd5+, De4 2.V:d5, J:e4 mat (zámena obrán), 1...V:g4, S:g4 2.Ve5, Df4 mat (zámena matov). V súťaži bolo treba uskutočniť Nowotného tému, ale dodnes nie je známe, podľa ktorej definície rozhodca súťaž vyhodnocoval. Našťastie, táto dvojťažka nebola diskvalifikovaná, lebo obsahuje tému v klasickej forme: zaclonenie čiernej veže a strelca na ich priesečníku, čím vzniknú dve hrozby.

Ivan Tatranský, chemický inžinier a dlhoročný pracovník bratislavského Slovnaftu, patril svojho času medzi najlepších našich šachových skladateľov. Narodil sa 16. januára 1934 v Trenčianskej Teplej a prvotinu uverejnil až keď mal 24 rokov, zato mimoriadne rýchlo sa dopracoval k vrcholným výkonom, ako o tom svedčí aj dnešný diagram. Žiaľ, po asi 10–ročnej činnosti kompozičný šach zanechal a či lepšie povedané, zamenil ho za bridž. Hoci vieme, že "v zásuvke" mu ostalo nedokončených niekoľko výborných námetov...


Vzad <<  >> Vpred