Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(31. 12. 1962)


Problém č. 207 – originál

Vojtech Katreniak, Bratislava

Mat 2. ťahom (7+8)


Problém č. 208 – originál

Vratislav Miltner, Praha

Mat 3. ťahom (9+6)Problém č. 209 – originál

Ivan Garaj, Bratislava

Mat 4. ťahom (9+9)Riešenia dnešných problémov, ktorými zakončujeme štvrťročnú riešiteľskú súťaž, pošlite najneskôr 21. januára 1963 na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 198 (Jankovič) z 1. decembra: 1.Kh2 hrozí 2.Sg2 mat, 1...Kd5 2.V:e5 mat, 1...D:d2 (Dd3, De3) 2.D:e5 mat, 1...D:c3 2.Vf4 mat, 1...Ve6 (Vf6) 2.V:d4 mat, 1.Kh1? viazne na 1...Vb1!

Riešenie problému č. 199 (Šindler) z 1. decembra: 1.d6+ S:d6 2.D:d6+ Ke8 3.D:c7 Sh3+! 4.K:h3 D:c7 5.Vh8+ Kd7 6.Vh7+ Kc8 7.Va8+ Db8 8.Sb7 mat. V odbočeniach od tohto variantu vyhrá biely jednoducho na základe materiálnej prevahy.

Riešenie problému č. 200 (Kálniczky) z 15. decembra: 1.Sf6! hrozí 2.Ve5+, 1...Vd2 2.Dh3! K:e4 3.J:c3 mat, 1...V:g2 2.J:c3+ Kd6 3.Se7 mat. Ďalší variant 1...f3 2.Dg5+ K:e4 3.Jc5 mat je príbuzný s prvým, preto škoda, že sa nekončí čistým matom (pole e5 je kryté dva razy). To je jediný relatívny nedostatok tejto s citom konštruovanej úlohy.

Problém č. 156 (Pekár) z 19. mája opravuje autor takto: b. Kd6, Dh5, Vg4, Sf1, Sh2, Jh6, Pc5, d2, f6 (9), č. Ke4, Sg5, Je6, Jh3, Pc4, c6, d7, f2, f4, h7 (10), mat 3. ťahom, 1.S:f4 tempo, 1...Je6~, Je:f4, S:f6, S:f4+, Jh3~, Jh:f4, c3, Kf3 2.S:g5+, De8+, Df5+, De5+, S:g5+, Dh1+, d3+, D:h3+. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti.

Problém č. 186 (Ševc) z 30. septembra opravuje autor takto: b. Kb8, Da1, Vd4, Sb4, Sh5, Jc2, Jh3 (7), č. Ke2, Vh1, Jc4, Pf3, g2 (5), mat 2. ťahom, 1.Sf7.


Vzad <<  >> Vpred