Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(30. 12. 1962)


Problém č. 210

Mat 2. ťahom (6+1)


Problém č. 211

Mat 3. ťahom (6+3)Autor dvojťažky sa podujal vyškoliť riešiteľov v správnom premieňaní pešiakov na poslednom rade. Trojťažka má síce len jeden variant, ale ten stojí za to a naviac sa končí čistým matom v strede šachovnice. Riešenia oboch dnešných problémov pošlite najneskôr 30. decembra t. r. na adresu redakcie. 2500 najlepších riešiteľov vyhrá predplatné na minulý ročník Smeny.


Odkazy redakcie

P. X. (Bravčovce): Za najvhodnejší doplnkový šport k šachu pokladám dámu, hoci mnohí tvrdia, že ešte lepší je bridge. Záleží od vkusu toho-ktorého športovca.

R. Y. (Vínové): Ďakujeme Vám za Váš milý a kvalitný problém. Radi ho uverejníme, len čo budeme mať trochu viac miesta. Pokiaľ ide o literatúru, odporúčame Vám "Základy šachu", z ktorých sa túto kráľovskú hru ľahko naučíte.


Terminológia

Najväčšia rošáda. Je to ťah, ktorý možno vykonať iba v bleskovom turnaji, keď sa hrá v malej miestnosti a šachovnice sú tesne vedľa seba. Svojho kráľa premiestnite z e1 na c1 a vežu ľavého suseda z h1 položíte na pole d1 svojej šachovnice. Najväčšia rošáda sa označuje 0-0-0-0. Tento ťah býva často spojený so získaním materiálnej prevahy, ako aj s inými nepríjemnosťami.

Riešenie problému č. 210 z 31. decembra: 1.e7-e8 s premenou na čierneho kráľa, Ke8-d8 (najlepšie a jediné) 2.Dd7 mat obom kráľom! Cha-cha-cha.

Riešenie problému č. 211 z 31. decembra: 1. otočenie šachovnice o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, šach!, Kc4-d5 2. o ďalších 90 stupňov + Ke5-e4, 3. o ďalších 90 stupňov mat! Ha-ha-ha.


Vzad <<  >> Vpred