Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(29. 12. 1962)


Problém č. 204 – originál

Karol Mlynka, Bratislava

Mat 2. ťahom (5+6)


Problém č. 205 – originál

Jozef Kováčik, Kovarce

Mat 3. ťahom (10+6)Problém č. 206 – originál

Miloš Sečkár, Trenčín

Biely vyhrá (3+3)Za riešenie štúdie (206) dáme tentoraz 10 bodov. Po jednoduchom úvode vznikne koncovka D+J proti D+P, v ktorej biely po dlhom manévrovaní zmatuje čierneho kráľa. Je to problém pre sviatočné zimné večery a len pre veľmi trpezlivých šachistov. Vo dvojťažke môžete objaviť jednoduchú ale vtipnú trojfázovú zámenu, trojťažku treba privítať pre jej strategické zameranie. Riešenia dnešných problémov pošlite do 14. januára 1963 na adresu redakcie s poznámkou "ŠACH".

Riešenie problému č. 196 (Brabec) zo 17. novembra: Zdanlivé hry 1...Jc5, Jd4 2.Je5, Jd6 mat, zvodnosť 1.Dg4? šach 1...Vd4, Jd4 2.Jd6, b3 mat (ale 1...Se4!), riešenie 1.Dc8 šach 1...Jc5, Vc5 2.b3, Je5 mat. Kombinovaná trojfázová zámena vo dvoch variantoch, pravda, šachujúci úvodník znižuje jej hodnotu.

Riešenie problému č. 197 (Salai) zo 17. novembra: 1. zvodnosť 1.Jd2?, 2. zvodnosť 1.Jc5?, 3. zvodnosť 1.Jd6?, riešenie 1.Jg3! Zamenené maty vychádzajú po obranách 1...Je5, J:b4. Zvodnosti sú vyvrátené postupne ťahmi 1...c:d2, Jf4, K:d5! Vynikajúca úloha, len v nej bude treba odstrániť duály po 1.Jd2? (Jd6?) J:b4 2.V:c4 mat (ktoré sme nebodovali). Oprava.

Problém č. 174 (Sova) zo 4. augusta opravuje autor takto: b. Kg8, De1, Ve5, Sd7, Jd5, Pb6 (6), č. Kd6, Pc4, c5, e3, e4, f3, f6 (7), mat 3. ťahom, 1.Je7 hrozí 2.Dd1+, 1...f5, K:e5, f:e5 (K:d7) 2.Vd5+, Jc6+, Kf7 atď.

Upozorňujeme čitateľov 6. čísla Šachového bulletinu, že v probléme č. 112a (Riczu) je nezreteľne vytlačený biely strelec b1, podobne v č. 134a (Kuchynka) biele veže c4 a e8.


Vzad <<  >> Vpred