Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(15. 12. 1962)


Problém č. 200

Dr. Gejza Kálniczky

Časopis českoslov. šachistů 1919

Mat 3. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: b. Kh7, Dg2, Ve4, Se7, Ja4, Pa3, a5, b5, c6 (9), č. Kd5, Vc2, Ja7, Pa6, c3, c7, f4 (7), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.


Jubileum

7. IV. t. r. uplynulo 100 rokov od narodenia dr. G. Kálniczkého, jedného z veľmi mála šachových skladateľov, ktorí žili a tvorili na území dnešného Slovenska už v minulom storočí. Rodák z Nového Mesta pod Šiatrom bol asi 22 rokov sudcom na košickej sedrii. V Košiciach sa zapojil do rušného šachového života, medziiným bol aj čestným predsedom košického šachového krúžku a vedúcim šachovej rubriky v časopise Kassai Hirlap (otvorenej r. 1916). Svoju prvotinu uverejnil r. 1883 v Deutsche Schachzeintungu a už o dva roky získal prvé vyznamenanie na turnaji v Hamburgu. Jeho tvorba je pomerne bohatá a má dobrú úroveň, o čom svedčí aj dnešný jubilejný problém, zaradený do našej riešiteľskej súťaže.

Dr. G. Kálniczky zomrel v Košiciach 21. novembra 1938 – čo je však na všetkom snáď najsmutnejšie, nenašiel dosiaľ v našej východnej metropole primeraného nástupu.


Riešenie problému č. 191 (Žikavský) z 20. októbra: 1.e7 hrozí (napr. po 1...V:c1) 2.e8J mat, 1...Kc7 2.Se5 mat, 1...Jc7 2.b:c5 mat – tieto tri maty sú čisté (a ekonomické), ďalšie dva varianty obsah pekne doplňujú: 1...Vc8 2.b:c8J mat, 1...Ve5 2.Vc6 mat.

Riešenie problému č. 192 (Kováčik) z 20. októbra: Intencia 1.Kg4 tempo, 1...Kc4 (Kc3), Kc5, Ke5, e5 2.Dc6+, Se3+, Sb2+, Je6+ atď., ale aj štyri vedľajšie riešenia: 1.Kh4, 1.Je4, 1.Sb2+ a 1.Dd7+ (max. 15 bodov, čo získalo 6 riešiteľov). Oprava.

Riešenie problému č. 193 (Sova) z 27. októbra: 1.Se1 hrozí 2.Vg4+ Kh2 3.V:h4+ Kg1 4.Vh1 mat, 1...h3 2.Ve2+ Kg1 3.Sg3 Kf1 4.Ve1 mat. Viacerých zviedlo 1.Sc3? e2 2.Sd3 e1J!.

Problém č. 150 (Ralík) zo 7. apríla opravuje autor pridaním č.Ph2, podobne problém č. 172 z 21. júla pridaním č.Pb4.


Vzad <<  >> Vpred