Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(17. 11. 1962)


Problém č. 196 – originál

Inž. Juraj Brabec, Bratislava

Mat 2. ťahom (8+5)


Problém č. 197 – originál

Ladislav Salai, Detva

Mat 2. ťahom (11+10)Kontrolná notácia: 196: b. Ka3, Dg8, Vg3, Sa8, Jd3, Jf5, Pa4, b2 (8), č. Kc4, Vd5, Sh1, Jb3, Pc3 (5), biely začne a dá mat 2. ťahom, 197: b. Kb6, Db4, Vc7, Ve3, Sb7, Sg7, Je4, Jg6, Pc2, d5, f2 (11), č. Kd4, Dh8, Vf6, Vh4, Sa1, Sc4, Jc6, Je6, Pc3, h3 (10), biely začne a dá mat 2. ťahom. – Č. 196 obsahuje zdanlivé hry po 1...Jc5 a 1...Jd4, ďalej tzv. zvodnosť 1.Dg4+? (aké varianty po nej vychádzajú a prečo je to iba zvodnosť?) a napokon riešenie – tieto tri "fázy" tvoria spolu zaujímavý cyklus, o ktorom nám iste niečo napíšete. Č. 197 má tri zvodnosti a jedno riešenie – vtip je v zámenách matov po obranách 1...Je5 a 1...J:b4. Kým vo dvojťažkách z minulej rubriky sme porovnávali iba dve fázy (1. fáza: zdanlivé hry, 2. fáza: riešenie – skutočné hry), pri dnešných úlohách si porovnávaciu schopnosť pocvičíme dôkladnejšie. V riešeniach sa snažte čo najjasnejšie vystihnúť úplný obsah oboch problémov.

* Prosíme šachových skladateľov a riešiteľov, ktorí sledujú našu rubriku, aby nám napísali, akú formu skladateľskej súťaže by si priali v nasledujúcom roku. Tohtoročnú súťaž vypísali časopisy Smena, Československý šport, a Pionierske noviny pre domácich skladateľov s výnimkou tých, ktorí splnili normu kandidáta majstra športu v problémovom šachu. V roku 1963 by sme mohli tento typ súťaže zopakovať. Druhá možnosť sa ukazuje v súťaži pre začínajúcich autorov (t. j. takých, ktorí svoju prvotinu nemali uverejnenú skôr ako napr. 1. januára 1961), čo by rubriku značne odbremenilo a umožnilo uverejňovať viac vynikajúcich reprodukcií pre poučenie a inšpiráciu neskúsených skladateľov. Alebo sa máme pustiť do súťaže s prípustnou účasťou zahraničných autorov? Možností je viac a prv, než sa pre jednu z nich rozhodneme, chceme vypočuť vašu mienku.


Vzad <<  >> Vpred