Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(20. 10. 1962)


Problém č. 191 – originál

Štefan Žikavský, Skýcov

Mat 2. ťahom (8+4)


Problém č. 192 – originál

Jozef Kováčik, Kovarce

Mat 3. ťahom (6+5)Kontrolná notácia: 191: b. Ka5, Vc1, Sf6, Sh1, Jf8, Pb4, b7, e6 (8), č. Kd6, Vc5, Ja6, Pb5 (4), biely začne a dá mat 2. ťahom, 192: b. Kg3, Db7, Sc1, Jg5, Pa3, c2 (6), č. Kd4, Pa4, a5, a6, e6 (5), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. – Čistý mat je mat, v ktorom každé pole okolo čierneho kráľa je kryté iba raz (buď napadnuté jediným bielym kameňom, alebo blokované čiernym). Cenný je však len taký čistý mat, pri vytvorení ktorého nezaháľa ani jeden biely jazdec, strelec, veža či dáma. V riešení dnešných problémov (ktoré treba poslať do 13 dní) osobitne vyznačte všetky čisté maty.

Riešenie problému č. 184 (Eleš) z 22. septembra: 1.Sb6 hrozí 2.De5 a Ve5 mat (dvojitá hrozba), 1...Jd4~, Jf5!, Jc2!, Jb3!, Ve6, Vf5, Jd3 2.Ve3, Sf3, Jd2, Dd5, Vh4, Jd6, D:d3 mat (duál po 1...Je6 nevadí, pretože obranou je ľubovoľný ťah Jd4). Pekné predĺžené obrany jazdca s prerušením čiernych figúr.

Riešenie problému č. 185 (Garaj) z 22. septembra: 1.Sd5! tempo, 1...h4 2.Sg8! h3 3.Vf7 Kd5 4.Ve7 mat, 1...K:d5 2.Ve8 Kc4 3.V:e4+ Kd5 4.Jc3 mat (duál po 2...h4 3.Jc3+ a Kc3 je iba menšou nepresnosťou, preto ho nebodujeme). "Problém je dosť stiesnený, no skvelý úvodník napraví všetko" (Š. Boška). "Úplný hlavolam. Dlho som pochyboval o riešiteľnosti tejto úlohy" (S. Zábojník). "Problém je veľmi pekný a vtipný" (Š. Žikavský).

Riešenie problému č. 186 (Ševc) z 30. septembra: Intencia 1.Sf7 s hrozbou 2.Sc4 mat a variantmi po 1...Jb3~, V:g4, Vd1, ale po 1...Jc1! je úloha neriešiteľná, za udanie intencie 2 body a neriešiteľnosti 1 bod (maximálne 3 body). Oprava.

Riešenie problému č. 187 (Cyprian) z 30. septembra: 1.Sc7 tempo 1...Ja3~, Jc4, Sa8, Sb7, d6, e6, Sf8~, e4 2.Da1, d:c4, D:a8, S:b7, Se6, Jf6, J:e7, d:e4 mat. Dobre konštruovaná tempovka.

V nasledujúcej rubrike uverejníme výsledok riešiteľskej súťaže júl – september 1962.


Vzad <<  >> Vpred