Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(13. 10. 1962)


Problém č. 189 – originál

Josef Matějo, Praha

Mat 2. ťahom (9+11)


Problém č. 190 – originál

Josef Hýl, Petřvald

Biely vyhrá (7+10)Kontrolná notácia: 189: b. Ka5, De7, Vb3, Sb6, Sc6, Jb2, Jd5, Pf2, f5 (9), č. Kd4, Dh4, Vd1, Vd8, Ja2, Pa6, c5, d3, d6, f4, f6 (11), biely začne a dá mat 2. ťahom, 190: b. Ka7, Dc2, Jd5, Jf5, Pa3, b3, h3 (7), č. Ke5, De8, Sf3, Jd7, Jf7, Pa5, c4, h4, h6, h7 (10), biely začne a vynúti, výhru. Vo dvojťažke ide o správny výber spomedzi niekoľkých zdanlivo rovnako správnych úvodníkov (téma pokusov), v štúdii treba zrejme buď dobyť dámu, alebo dať mat (za jej riešenie 4 body). Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie, Bratislava, Dostojevského rad 21 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 183 (Lošinskij) z 15. septembra: 1.Db5 hrozí 2.Vf2+ Kg4 3.V:f4 mat, 1...Se5 2.Sf4! (s hrozbami 3.Dd5 a J:e5 mat), 1...Sd6 2.Se5! (ťah čierneho prerušil líniu d8–d5, ťah bieleho e7–e4), 1...Sc7 2.Sd6! (podobne b7–e7 a d8–d5), 1...Sb8 2.Sc7! (a8–d8, resp. b7–e7). V tomto "prenasledovaní" strelca strelcom v štyroch variantoch je idea úlohy, zaujímavé sú však aj doplňujúce varianty 1...Sg5 2.Se1!, 1...Kg4 2.Jf6+ Kh3 3.Vg1 mat (vedľajšie hry 1...S:g3 2.J:g7, 1...Je6 2.Df5 atď.). "Trvalo mi to jeden týždeň (večery), kým som prišiel na tie záhadné ťahy" (A. Kalita). "Neviem presne, koľko času mi to zabralo, ale bolo ho dosť hodne. Čože – veď patrí medzi najkrajšie voľné chvíle" (J. Bírošík), "Krásna, ale veľmi ťažká trojťažka" (J. Zlatinský). "Asi 20 minút mi zabral variant 1...Sg5. Úloha sa mi veľmi páčila" (J. Žatko).


Vzad <<  >> Vpred