Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 6. 10. 1962)


Problém č. 188 – oprava č. 132

Ján Kozinka, Modranka

Mat 4. ťahom (4+8)Kontrolná notácia: b. Kf8, Vg2, Je1, Jg8 (4 kamene), č. Kh7, Vb4, Sa2, Pb5, c4, d4, e7, f6 (8 kameňov). Začne biely (na diagrame je dolu) a dá mat najneskôr 4. ťahom (po akýchkoľvek odpovediach čierneho). V riešení udajte prvý ťah, hrozbu a potom pokračovania bieleho po obranách čierneho proti hrozbe (tzv. varianty).


Nová riešiteľská súťaž

Dnes otvárame novú súťaž v riešení šachových problémov, ktoré budú uverejnené v Smene v októbri až decembri 1962.

Riešenia problémov treba posielať vždy najneskôr 13 dní po uverejnení na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21, s poznámkou ŠACH pri adrese.

Osem riešiteľov s najväčším počtom bodov a ôsmi ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri problémy vyhrajú hodnotné knihy, prípadne iné ceny. (O spôsobe bodovania sme písali 21. júla).

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Mená všetkých riešiteľov uverejníme.

Riešenie problému č. 180 (Borecki) z 1. septembra: 1.Da4 tempo, 1...Jb4~ 2.Jb6 mat, 1...Je7~ 2.Jc7 mat, 1...K:e4 2.Sg2 mat. Zaujímavé skryté batérie. V úvodníku síce dáma odchádza z brania a čo je ešte horšie, berie čiernemu kráľovi únikové pole c6, kompenzuje to však uvoľnením e4. Takýto úvodník sa pokladá za neutrálny.

Riešenie problému č. 181 (Gontko) z 8. septembra: Intencia 1.Dd1 tempo, 1...Sf5~ 2.Vg4 mat, 1...S:e6+ 2.V:e6 mat, 1...S:g6 2.S:g6 mat, 1...h4 2.Vg4 mat, 1...f2 2.Dh1 mat atď., ale aj vedľajšie riešenie 1.Ja2 (za každé z riešení dávame 2 body, teda maximálne 4 body). Autor úlohu opravuje vynechaním Pb6 a pridaním č. Ja4.

Riešenie problému č. 182 (Kráner) z 15. septembra: 1.Sf8 tempo, 1...d6 2.Je7 mat, 1...c4 2.e4 mat, 1...d:c6 2.Vd7 mat, 1...e4 2.Dg8 mat. V prvých dvoch variantoch tzv. zložené blokovania (využije sa v nich prerušenie bielych línií f8–d6, resp. g4–c4), v ďalších dvoch obyčajné blokovania polí. Na prvotinu obsažná a krásne konštruovaná úloha.


Vzad <<  >> Vpred