Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(30. 9. 1962)


 

Problém č. 186 – originál

Ignác Ševc, Lúčky Kúpele

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9+6)


Problém č. 187 – originál

Marian Cyprian

Dubnica nad Váhom

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: 186: b. Kb8, Da1, Vd4, Sb4, Sh5, Je5, Jg4, Pc2, e3 (9), č. Ke2, Vg1, Sh2, Jb3, Pa4, f4 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom, 187: b. Kg2, Da5, Vg6, Sb6, Sc8, Jd2, Jg8, Pb4, d3 (9), č. Kd5, Sc6, Sf8, Ja3, Pb5, d4, d7, e5, e7 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom. Posledné problémy do štvrťročnej riešiteľskej súťaže. Ich riešenia pošlite do 13 dní.

V polroku od apríla do septembra 1962 bolo 26 sobôt a v tomto čase sme v našej rubrike uverejnili 26 prvotín – teda priemerne každý týždeň jednu prvotinu! Súčasne oslavujeme dve jubileá: č. 186 je tridsiatou tohoročnou prvotinou a č. 187 presne päťdesiatou prvotinou uverejnenou v Smene od zavedenia rubriky 18. apríla 1959 (keď vynecháme problém č. 19, ktorý bol uverejnený ako prvotina omylom a č. 102, ktorý je vysloveným plagiátom). Porovnajte si tieto cifry s počtom žijúcich slovenských šachových skladateľov – je ich dnes okolo 130 – nie je to neuveriteľné?

Riešenie problému č. 178 (Šindler) z 18. augusta: 1.e6 Kf8 2.g5 Kg8! (po 2...Kg7 príde 3.e7 K:g6 4.e8D+, dáma zatlačí čierneho kráľa na prvý rad, potom berie na a3 s nasledujúcim nerušeným postupom Pb3 do dámy) 3.e7 Kg7! 4.e8V! K:g6 5.Ve5 Kh6 6.Va5 Kg6 7.V:a3 b:a3 8.b4 a biely vyhral. Intenciu predstavuje premena pešiaka na vežu – kto ju neuviedol (a teda nenašiel najlepšiu obranu čierneho), dostáva iba 1 bod. Plný počet (3 body) získalo len 24 riešiteľov.

Riešenie problému č. 179 (Kaščák) z 25. augusta: 1.Ja5 tempo 1...Va6, c4, e4, a3, g5, c:b5 2.Vb4, J:c6, Da1, Jb3, Jf5, D:d5. Zaujímavá poloväzba a výborné využitie bieleho materiálu. "Veľmi pekná skladba" (V. Šaláta).

* V nasledujúcej rubrike vypíšeme novú riešiteľskú súťaž!


Vzad <<  >> Vpred