Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(15. 9. 1962)


 

Problém č. 182 – originál

Peter Kráner, Martin

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (6+6)


Problém č. 183

Lev I. Lošinskij

II. cena, Komitét

fizkultúry a športu SSSR, 1948

Mat 3. ťahom (11+12)Kontrolná notácia: 182: b. Ka3, Dg4, Vc7, Se7, Jc6, Pe2 (6), č. Kd5, Pa4, a5, c5, d7, e5 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom, 183: b. Kh1, Db3, Vg2, Sf1, Sg3, Jc4, Jh5, Pd3, e3, e7, f7 (11), č. Kf3, Da1, Va8, Vb7, Sd1, Sf4, Jg7, Pa5, b6, c2, c3, h6 (12), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Dvojťažka ďalšieho nového autora je veľmi ucelenou skladbou na tému blokovania. Námet reprodukovanej trojťažky moskovského "majstra majstrov" neprezradíme ani trošku. Vychutnajte ho celkom samostatne a napíšte, koľko vám trvalo kompletné vyriešenie tejto vynikajúcej úlohy. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 173 (Žikavský) zo 4. augusta: 1.De6 s dvojitou hrozbou 2.Dd6 a D:b6 mat, 1...Vf6, V:e6, Df6 (Dg6, Dh6), J:c8 (Jc6), Jc4 2.D:e5, J:e6, Jd7, Dc6, D:c4 mat. "Veľmi pekný problém" (M. Cyprian). Dvojitá hrozba nie je vôbec na závadu a v súvislosti s obranami pôsobí uceleným dojmom.

Riešenie problému č. 174 (Sova) zo 4. augusta: 1.Ve4 hrozí 2.Da5+ K:e4 3.Jf2 mat, 1...f2 2.Ve5+ K:g4 3.Dd1 mat, 1...K:g5 2.Dc1+ K:h5 3.Dh6 mat, 1...K:e4 2.Jf2+ Kf5 3.Da5 mat, žiaľ, v tomto variante je závažný duál 2.Jf6+ (max. 4 body). Oprava.

Riešenie problému č. 175 (Mikuláš) z 11. augusta: 1.Df7 hrozí 2.Dc7 mat, 1...S:d4, S:e6, Jf6+ S:f3, b6 2.Sb8, D:e6, D:f6, Df5, Jc6 mat.

Riešenie problému č. 176 (Pericht) z 11. augusta: 1.Sb7 hrozí 2.Ve4 mat, 1...Jf6, d5 (Vd5), Vd4, Ve2 2.Ve7, Jc6, Vg5, Jd3 mat. "Pekná úloha, v ktorej sa uplatňuje blokovanie polí d4, d5, f6" (K. Tonhauser).


Vzad <<  >> Vpred