Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 8. 9. 1962)


Problém č. 181 – originál

Miloš Gontko, Zlaté Moravce

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9+10)Kontrolná notácia: b. Kg8, Df1, Vg6, Sd4, Sh7, Jb3, Jc1, Pe3, e6 (9), č. Ke4, Sf5, Pb6, c3, c4, d3, d5, e7, f3, h5 (10), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 169 (Mogyoróssy) zo 7. júla: 1.Jc2! hrozí 2.Je3 mat, 1...Vd4+ 2.J:d4 mat, 1...Ve1+ 2.J:e1 mat, 1...e5 2.Dg6 mat, 1...Jb3~ 2.Jd4 mat. Zvodnosť 1.Jd3? s hrozbou 2.Dg6 mat, 1...Ve1+ 2.J:e1 mat, 1...Vg4 2.De5 mat, ale účinná obrana 1...Je7! "Veľmi pekná zvodnosť a ešte krajší úvodník" (M. Trubač).

Riešenie problému č. 170 (Ďurka) zo 14. júla: 1.Dc6 hrozí 2.D:e4 mat, 1...Se4~, Sf5, V:c6, Vd4 (Vd5), Jc5, Jg3 2.J8:g6, Jf3, Jd7, D:e6, D:d6, f4 mat.

Riešenie problému č. 171 (Kicko) z 21. júla: 1.Jd2 hrozí 2.Vf4 mat, 1...e5, Jbd5, Jcd5, c:d2, g:f3, Sd5 (Sd3) 2.Sc5, Jc6, J:e6, c3, J:f3, Vd3 mat. "Veľmi pekná prvotina" (J. Moravčík).

Riešenie problému č. 172 (Ralík) z 21. júla: Intencia 1.Dd1 s hrozbou 2.Dd3+, 1...Kd5 2.Dd3 Ke6 3.Sc4 mat, 1...Kf5 2.Sd3+ Ke6 3.Db3 mat, 1...Ke3 2.Dd3+ Kf2 3.Dg3 mat, ale aj vedľajšie riešenie 1.Df2 tempo! (max. 6 bodov). Oprava.


Odkazy redakcie

I. Dzuriš (Giraltovce): Na skladateľskej súťaži, do ktorej je zapojený aj náš denník, sa zahraniční autori nemôžu zúčastniť. Na otázku o klasifikácii skladateľov odpovieme v jednej z nasledujúcich rubrík.

J. Ďuriš (Zlaté Moravce) a A. Gajarský (Trnava): V riešení problému treba uviesť úvodník (prvý ťah), hrozbu a matové pokračovania po jednotlivých obranách čierneho proti hrozbe (v tempovkách sa za obranu pokladá každý ťah čierneho). Výnimkou sú štúdie (problémy na výhru alebo remízu bez udania počtu ťahov), kde treba riešenie písať iba do teoreticky rozhodnutej pozície. Jednotlivé varianty uvádzajte pokiaľ možno, pod sebou – je to prehľadnejšie.


Vzad <<  >> Vpred