Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(18. 8. 1962)


Problém č. 177 – originál

Dušan Bista, Kľak

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (6+5)


 

Problém č. 178 – originál

Inž. Ivan Šindler, Kyjov

Biely vyhrá (7+5)Kontrolná notácia: 177: b. Kd3, Vc8, Sf5, Sh2, Je6, Pc2 (6), č. Kd5, Sd4, Je3, Jg5, Ph3 (5), biely začne a dá mat 2. ťahom, 178: b. Kb1, Pa2, b3, c2, e5, g4, g6 (7), č. Ke8, Sa3, Pb2, b4, c3 (5), biely začne a vynúti výhru. Štúdia bude tentoraz ľahšia, veď obe strany nemajú veľký výber. Len sa treba uchrániť od možného patu. Riešenie nepíšte ďalej ako do ôsmeho ťahu – za objavenie intencie dáme 3 body. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Ešte k problému č. 164 (Sečkár) zo 16. júna: Riešitelia tejto štúdie sa rozdelili v podstate na dve skupiny. Prvá, značne väčšia, udávala ako riešenie ťah 4.e7 a odôvodňovala ho možnosťou zisku pešiaka v ďalšej hre (po 4...K:f7 5.Kd7 g1D 6.e8D+ atď.). Pravda, podľa všeobecne platného pravidla prevaha pešiaka v dámskej koncovke na výhru nestačí – a nemožno dokázať, že by daná pozícia bola výnimkou z tohto pravidla. Uvedené riešenie musíme preto hodnotiť ako zásadne chybné. 11 riešiteľov druhej skupiny uviedlo intenciu správne (4.Vf6! g1D 5.e7 Dd4+ 6.Kc7! De5+ 7.Kd7 Dd4+ 8.Vd6 a bielemu kráľovi sa napokon podarí schovať sa pred šachmi dámou, resp. po 6...D:f6 7.e8D+ Kg7 8.Dd7+ s ďalším 9.Dd8+ alebo Dd6 vynúti biely výmenu dám a pešiakovú koncovku pre výhodné postavenie svojho kráľa ľahko vyhrá) a hoci v ďalších analýzach sa niektorí dopustili drobných nepresností, dávame celej jedenástke po 5 bodov. Dvaja riešitelia dostávajú 1 bod za lakonickú, ale správnu vetu "problém je neriešiteľný". Za oznámenie neriešiteľnosti 7...Kg7! vďačíme samému autorovi, žiaľ v riešiteľskej súťaži to podľa propozícií nemôžeme príslušne oceniť.

Výsledok riešiteľskej súťaže apríl – jún 1962 uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred