Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(11. 8. 1962)


Problém č. 175 – originál

Štefan Mikuláš, Prievidza

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9+7)


 

Problém č. 176 – originál

Alexander Pericht, Levice

Mat 2. ťahom (7+5)Kontrolná notácia: 175: b. Kg8, Dg6, Sa7, Jd4, Je4, Pc4, e6, f3, g7 (9), č. Ke5, Vh1, Sa1, Sg4, Jh7 Pb7, f4 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom, 176: b. Kb8, Vf7, Vg4, Sc8, Sf8, Jb4, Jg7 (7), č. Ke5, Vd2, Jg8, Pd6, g6 (5), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 167 (Čepický) z 30. júna: 1.Dc7 hrozí 2.D:e7 mat, 1...g6 2.Dd7 mat, 1...Kf8 2.Dd8 mat. Čierny nesmie robiť rošádu, pretože Vf7 sa na svoje miesto dostala buď cez e8 (pohol sa č. kráľ), alebo cez h8 (pohla sa č. Vh8), alebo z h8 (Vh8 stála pôvodne na a8 a teda tiež ťahala). Kto neuviedol, že na nemožnosť rošády poukazuje postavenie Vf7, dostáva iba 1 bod (ináč 2 body).

Riešenie problému č. 168 (Zalčík) z 30. júna: 1.Sh7 hrozí 2.S:f5+ a 2.D:f7, 1...V3:h7 2.J:e2, 1...V:f8 2.e:f8D, 1...D:h7 2.Ve5+, 1...Vf3, J:f8, J6:d4, J2:d4 2.V:g4+ (1...S:c4, J:c7 2.S:f5+) atď. Duál po 1...Jg3 2.V:g4+, f3+ nepokladáme za závažný, pretože variant po druhej obrane týmto jazdcom (1...J2:d4) vychádza korektne. "Zdá sa, že trojťažka na Slovensku sa bude tešiť sľubnému rozvoju." (K. Mlynka). "Takéto problémy označujte ako pre vekove pokročilých nevhodné" (Š. Boška). Na prvotinu veľmi dobrý a hlavne ťažký problém, len škoda, že kombinačne nie dosť ucelený.

Čet. V. Lasák z Brna nami napísal: "K řešení šachových problémů mě přivedly vaše noviny, které jsou u našeho útvaru velmi oblíbené. A mohu vám s určitostí napsat, že dlouho jediným řešitelem šachových problémů u roty nezůstanu."


Vzad <<  >> Vpred