Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 4. 8. 1962)


Problém č. 173 – originál

Štefan Žikavský, Skýcov

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (7+9)


 

Problém č. 174 – originál

Jakub Sova, Kamenný Újezd

Mat 3. ťahom (7+7)Kontrolná notácia: 173: b. Ka6, De8, Vc8, Sa8, Jb5, Jf8, Pb3 (7), č. Kc5, Dg7, Ve5, Vf5, Sc7, Ja3, Ja7, Pb4, b6 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom, 174: b. Kd7, Da1, Ve1, Sg5, Jg4, Ph2, h5 (7), č. Kf5, Pc3, c4, d4, f3, f7, h3 (7), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. – Autorom dnešnej prvotiny je nadaný nevidomý šachista z nitrianskeho okresu, odchovanec známeho ústavu v Levoči. O zloženie úlohy sa pokúšal už asi pred 20. rokmi, ale od vedúceho rubriky nedostal vtedy nijakú odpoveď. Nás prekvapil hneď niekoľkými peknými problémami, ktoré ukazujú, že v krátkom čase sa môže vypracovať na dobrého šachového skladateľa. – Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 164 (Sečkár) zo 16. júna: Intencia po 1.Vd4 g2 2.Vf4+ Vf7 3.V:f7+ Kg8 bola 4.Vf6! g1D 5.e7 Dd4+ 6.Kc7 De5+ 7.Kd7 Dd4+ 8.Vd6 atď., ale po 7...Kg7! biely nevyhrá (neriešiteľnosť). K tomuto problému a bodovaniu jeho riešenia sa ešte vrátime.

Riešenie problému č. 165 (Šaláta) z 23. júna: 1.Db6 hrozí 2.D:b7 mat, 1...Ve5, Se5, e5, Jb4, V:b3 2.Jf4, Dc5, D:d6, Dd4, D:b3 mat. "Pekné prerušovanie pôsobnosti strelca na poli e5" (S. Zábojník).

Riešenie problému č. 166 (Zábojník) z 23. júna: 1.Jb8 hrozí 2.J:c6+ Kf6 3.Sb2 mat, 1...c5 2.Sb2+ Kd6 3.c8J mat (čistý), 1...Kd4 2.J:c6+ Kc3 3.Sb4 mat (čistý), 1...Kf6 2.g8J+ Ke5 3.J:c6 mat (čistý) atď. (1...Jf8~ 2.Jd7+). "Krásna úloha s tromi čistými matmi" (P. Kráner). "Zaujímavé premeny pešiakov na jazdca" (A. Bartišek). Najhodnotnejší je variant 1...c5, pretože sa v ňom uplatní blokovanie poľa.

Odkaz redakcie: I. Ševc (Lúčky), P. Kráner (Martin), M. Finta (Nitra), M. Baňanka (Nováky), L. Wittner (Košice): Čakáme odpoveď s opraveným problémom.


Vzad <<  >> Vpred