Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(21. 7. 1962)


Problém č. 171 – originál

Peter Kicko, Kľak

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (10+8)


 

Problém č. 172 – originál

Oliver Ralík, Hrabičov

Mat 3. ťahom (5+3)Kontrolná notácia: 171: b. Kh4, Vf3, Sb7, Sd6, Jd8, Je4, Pb4, c2, f2, f7 (10), č. Kd4, Vc8, Sc4, Jb6, Jc7, Pc3, e6, g4 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom, 172: b. Kc7, Dg1, Sa6, Jh5, Pd4 (5), č. Ke4, Pe7, g5 (3), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Riešenia oboch problémov mladých autorov z okresu Žiar nad Hronom pošlite do 13 dní.

Problém č. 141 (Mlynka) z 3. marca t. r. opravuje autor premiestnením Sa7 na g1.

Problém č. 152 (Makovník) z 22. apríla t. r. opravuje autor pridaním čierneho Pe5.


Bodovanie riešení

Za správne vyriešenie dvojťažky dostanú riešitelia 2 body, za trojťažku 3 body, atď. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti v prvom ťahu bieleho, vedúcej tiež k cieľu) hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (inej možnosti v ďalších ťahoch bieleho hlavných variantov) 1 bodom. Niekedy sa stane, že autorom zamýšľané riešenie (intencia) nevedie k cieľu – problém je neriešiteľný. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, keď však riešiteľ pritom uhádne intenciu, dostane naviac toľko bodov ako za správne hlavné riešenie.

Neriešiteľnosť a vedľajšie riešenie sú chyby, ktoré úplne ničia hodnotu problému (duál iba čiastočne), súčasne však umožňujú získať v riešiteľskej súťaži dôležité body. Upozorňujeme iba, že autor problému nemôže ako riešiteľ dostať body za nekorektnosti vlastnej skladby.


Vzad <<  >> Vpred