Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(14. 7. 1962)


Problém č. 170 – originál

Ján Ďurka, Ružomberok

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (7+9)Kontrolná notácia: b. Ke3, Da4, Se7, Jf8, Jh4, Pc4, f2 (7), č. Ke5, Vd6, Se4, Jb7, Jh5, Pa3, d3, e6, g6 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 162 (Dijk) z 9. júna: 1.c5 tempo! 1...V:f6 2.Jd2+ Ke5 3.Jc4 mat, 1...J:f6 2.Jd4+ Ke5 3.Jc6 mat, 1...b5 2.Jh2+ Ke5 3.Jg4 mat atď. (napr. 1...Ke3 2.Je1+). Duály á la 1...J:c3 2.Jf3 na rozličné miesta + Ke5 3.D:c3 mat sú bezvýznamné. "Dielo hodné majstra. Vo výbornej konštrukcii antiduálové cyklické vylučovanie druhého ťahu bieleho" (L. Salai). "Veľmi pekná tempovka s precízne vypracovanými variantmi. Odskok jazdca je určený antiduálovým spôsobom". (M. Trubač). "Krásne skryté maty" (J. Slivka). Hlavným motívom je otváranie pôsobnosti bielych figúr (Dh3, Sb3, Va6) na pole e6.

Riešenie problému č. 163 (Líška) zo 16. júna: 1.0-0 hrozí 2.Df3 mat, 1...g4 2.Dc3 mat, 1...Kh3 (Kg4) 2.Df3 mat, 1...h3 2.D:g5 mat a druhé riešenie 1.Ke2 hrozí 2.Df3 a 2.D:g5 mat, 1...g4 2.Df2 mat, 1...Kg2 (Kg4) 2.Df3 mat, 1...h3 2.D:g5 mat. Dve hlavné riešenia sú v obyčajných úlohách veľmi zriedkavé, pretože skladatelia radšej volia formu zvodnosti alebo dvojníka. V danom prípade by však táto snaha viedla k pridávaniu ináč zbytočného materiálu, autorov postup má preto, podľa nášho názoru, plnú oprávnenosť. Korením tejto vcelku jednoduchej úlohy je zámena matu po 1...g4 a zámena obrany pri mate 2.Df3. Za každé z riešení dávame 2 body – "štvorbodových" riešiteľov je len niečo vyše 10!


Odkazy redakcie

Čet. V. Lasák (Brno): Pre označenie matu sa u nás najčastejšie používa dvojitý kríž (#) a pre šach obyčajný kríž (+). Dvoma krížmi (++) sa niekedy označuje dvojitý šach.

J. Srnanský (Bratislava): Myslíme, že každý riešiteľ by si mal odkladať výstrižky šachovej rubriky. Opakovanie notácie problému pri riešení síce nie je od veci, ale zaberá miesto, ktoré možno využiť lepšie. Keby si to však žiadali mnohí čitatelia, môžeme im vyhovieť.


Vzad <<  >> Vpred