Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 7. 7. 1962)


Problém č. 169 – originál

Ladislav Mogyoróssy, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (6+7)Kontrolná notácia: b. Kd1, Dg7, Sb1, Jb4, Pg3, h5 (6 kameňov), č. Kf5, Va3, Ve4, Jb3, Jc8, Pb7, e6 (7 kameňov). Začne biely (na diagrame je dolu) a nech čierny odpovedá akokoľvek, nedokáže zabrániť matu nasledujúcim ťahom. V riešení udajte prvý ťah, hrozbu a potom rôzne maty po rôznych obranách čierneho proti hrozbe (tzv. varianty). – Autorom prvého problému do novej riešiteľskej súťaže nie je nikto iný, ako predseda šachovej sekcie Západoslovenského KV ČSTV a jeden z našich najpopulárnejších šachových funkcionárov. Do ďalšej práce na tomto poli ako aj pri podpore a propagácii problémového šachu mu prajeme veľa úspechov.


Nová riešiteľská súťaž

Dnes otvárame novú súťaž v riešení šachových problémov, ktoré budú uverejnené v Smene v júli až septembri 1962.

Riešenia problémov treba posielať vždy najneskôr 13 dní po uverejnení na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Osem riešiteľov s najväčším počtom bodov a ôsmi ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri problémy, vyhrajú hodnotné knihy, prípadné iné ceny. (O spôsobe bodovania napíšeme v jednej z nasledujúcich rubrík.).

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Mená všetkých riešiteľov uverejníme.

Riešenie problému č. 160 (Miltner) z 2. júna: 1.Jh6 hrozí 2.Vd5+ Kh4 3.Vh5 mat, 1...Je3 (Jg3) 2.De7+ K:h6 3.Vd6 mat, 1...Jc6 2.Vf3! Kh4 3.Df6 mat atď. V každom z uvedených troch matov sú polia okolo čierneho kráľa napadnuté jediným kameňom – ide teda o tzv. čisté maty. Treba však zdôrazniť, že za hodnotný sa pokladá iba taký čistý mat, pri ktorom nezaháľa ani jeden biely jazdec, strelec, veža alebo dáma (čo je v tomto probléme splnené). "Pekné varianty" (Š. Boška).

Riešenie problému č. 161 (Paciga) z 9. júna: 1.Jc5 hrozí 2.Ve6, Jd7, d4 mat (teda trojitá hrozba), ale po každom ťahu čierneho vychádza iba jeden mat: 1...S:e7 2.Ve6 mat, 1...d4 2.Jd7 mat, 1...c:d6 2.d4 mat, 1...S:d3+ 2.J:d3 mat. Taký ťah, ktorý z viacerých hrozieb ponechá iba jednu, nazveme poloobranou a uvedený námet (vystriedanie všetkých hroziacich matov) – témou poloobrán. Tento názov je rovnocenný s doteraz používaným označením "téma Fleck". "Pekná úloha na tému Fleck s jedným variantom naviac" (S. Zábojník).


Vzad <<  >> Vpred