Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(30. 6. 1962)


Problém č. 167 – originál

Ladislav Čepický, Prievidza

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (5+6)


Problém č. 168 – originál

Inž. Václav Zalčík, Žilina

Autorova prvá skladba

Mat 3. ťahom (13+13)Kontrolná notácia: 167: b. Kc6, Da5, Sh5, Sh6, Jc8 (5), č. Ke8, Vf7, Vh8, Pe7, f6, g7 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom, 168: b. Kb1, Df8, Vd3, Vg5, Sc7, Sg8, Jd4, Jd7, Pc2, c4, e7, f2, g2 (13), č. Ke4, Df5, Vf7, Vh3, Sc1, Sd5, Je2, Je6, Pa7, b6, c3, e3, g4 (13), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Súčasťou riešenia dvojťažky je odpoveď na otázku, či je pravda (ako tvrdí autor), že čierny v tomto prípade nemá právo na rošádu.

Aby ich bolo 13, čo sme si položili za cieľ v rubrike zo 14. apríla, uverejňujeme dnes, na zakončenie štvrťroka, dve prvotiny. Nahrádzame tým rubriku z 28. apríla, ktorá vypadla z technických príčin. Pravda, máme už na sklade ďalšie prvotiny, takže heslo "Apríl až jún 1962 – štvrťrok začínajúcich šachových skladateľov" bude treba trochu "predĺžiť", že by tak na ďalší štvrťrok?


Odkazy redakcie

Š. Boška (Hliník n. Hr.): Poznámky k problémom od riešiteľov nežiadame, keďže ich však prichádza veľa, iste nezaškodí niektoré uverejniť. Je to medziiným aj jeden zo spôsobov povzbudenia autorov. – Trinásťdenný termín na riešenia treba, pokiaľ možno, dodržať. Uznávame síce aj oneskorené zásielky, ale v prípade uverejnenia riešenia na 14. deň (čo nie je vylúčené) by sme to nemohli urobiť.

P. Chmelár (Dolná Streda): V probléme č. 154 nevychádza 1.De7? pre 1...Kd5!

P. Grobarčík (Trstená): Duály vo vedľajších riešeniach sa bez výnimky nebodujú. Duály v tempovkách (ale aj v ostatných problémoch) sa delia na závažné a nepodstatné. Body dávame iba za závažné duály (t. j. duály v hlavných variantoch intencie), pravda, sú prípady, keď je ťažko povedať, či ide o variant hlavný alebo vedľajší. Otázka duálov by si vyžiadala dlhý rozbor.

Š. Mikuláš (Prievidza): Hrozba matu druhým ťahom v trojťažke je celkom prípustná, kde to je však možné, treba sa jej vystríhať, lebo obyčajne príliš obmedzuje obranné možnosti čierneho.


Vzad <<  >> Vpred