Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(23. 6. 1962)


Problém č. 165 – originál

Vladimír Šaláta, Zbýňov

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (6+8)


Problém č. 166 – originál

Stanislav Zábojník

Dubnica nad Nitrou

Mat 3. ťahom (9+10)Kontrolná notácia: 165: b. Kd7, Dd8, Sh8, Jd3, Pb3, f3 (6), č. Kd5, Va3, Ve1, Sd6, Jc2, Pa5, b7, e7 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom, 166: b. Kb1, Sa2, Sa3, Ja6, Pb6, c7, g3, g4, g7 (9), č. Ke5, Vh7, Sh6, Jf8, Pc6, d3, e3, e4, g5, g6 (10), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 157 (Szakál) z 26. mája: 1.Vf3 hrozí 2.Da8 mat, 1...g:f3 2.Jf2 mat, 1...d3 2.Vf4 mat, 1...K:f3 2.Dh1 mat, 1...Jf6 2.Jg5 mat. "Pekné blokovanie polí pešiakmi" (P. Grobarčík). "Veľmi pekné maty dámou na a8 a h1" (M. Trubač). "Zaujímavý, nenápadný úvodník" (J. Bírošík).

Riešenie problému č. 158 (Sobek) z 26. mája: 1.Jc8 hrozí 2.Dd7+ Vb5 3.J8b6 mat, 1...Kb5 2.D:f5+ Kc6 3.Ja5 mat, 1...V:c8 2.Dd7+ Vc6 3.D:c6 mat (1...Vb7 2.D:b7, 1...Vb5 2.Dd7 atď.) "Pekná trojťažka s troma čistými matmi" (E. Bista). "Typická česká trojťažka" (M. Sečkár). "Jedna z najkrajších trojťažiek, akú som doteraz riešil" (Ľ. Lešňanský).

Riešenie problému č. 159 (Žatko) z 2. júna: 1.Va5! tempo 1...Jb5~, Jd4, c4, Ve5, Ve4, Sd6~ Ja7~ 2.Db3, Jb4, Dd4, J:f4, f:e4, D:e6, Dc6 mat. Stojí za zmienku zdanlivá hra 1...c4 2.d:c4 mat a zvodnostná hra 1.Da6? Jb5~ 2.Dc4 mat, 1...c4! "Množstvo strategicky bohatých variantov – poloväzba a predĺžená obrana jazdca b5" (K. Mlynka). "Pestrá úloha" (Š. Boška). "Úloha sa mi veľmi páčila" (P. Jankovič).


Vzad <<  >> Vpred