Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(16. 6. 1962)


Problém č. 163 – originál

Vladimír Líška, Ružomberok

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (3+3)


 

Problém č. 164 – originál

Miloš Sečkár, Trenčín

Biely vyhrá (5+5)Kontrolná notácia: 163: b. Ke1, Df6, Vh1 (3), č. Kg3, Pg5, h4 (3), biely začne a dá mat 2. ťahom, 164: b. Kd6, Vd2, Pb3, b4, e6 (5), č. Kf8, Vh7, Pb5, b7, g3 (5), biely začne a vynúti výhru. – Na posudky o dnešnej dvojťažke sme skutočne veľmi zvedaví. – Prvá tohtoročná štúdia v Smene patrí do oblasti analytických štúdií a keby sme ju uverejnili bez čiastočného prezradenia riešenia, bola by pre väčšinu riešiteľov asi pritvrdým orieškom. Začiatok intencie je teda takýto: Zvodnosti 1.Vd5? (resp. Vd3?) nevedú k cieľu pre 1...g2 2.Vf5+ (Vf3+) Kg8 3.Vg5+ (Vg3+) Vg7 4.e7 V:V 5.e8D+ Kh7! a remíza, pretože dáma nemôže vyšachovať vežu (nestačí ani 2.Vg5 (Vg3) Vg7 3.e7+ V:e7 4.V:g2 Ve4! a čierny sa zachránil). V riešení si biela veža musí vybrať tretiu možnosť 1.Vd4!, aby po 1...g2 mohla prilákať čiernu vežu práve na g4: 2.Vf4+ (nie 2.Vg4? pre Vg7!) Kg8 3.Vg4+ Vg7 4.e7 V:g4 5.e8D+ Kh7 (Kg7) 6.Dh5+ (Dd7+) a biely vyhral. To by bolo pomerne jednoduché, čierny však môže zahrať rafinovanejšie: 2...Vf7! 3.V:f7 Kg8! – a teraz biely nezabráni premene Pg2 na dámu. Úlohou riešiteľov bude nájsť vyhrávajúci ťah bieleho v tejto pozícii (teda jeho štvrtý ťah) a preukázať, že po ňom čierny napriek množstvu šachov bielemu kráľovi už nedokáže vynútiť remízu. Za správne riešenie (pričom rozbor treba viesť najviac do štrnásteho ťahu) dostanú riešitelia 5 bodov. Čert však nespí a môže vám zadovážiť ďalšie body za prípadné vážne duály, alebo preukázanie neriešiteľnosti. Preskúmajte rozhodne aj uvedené zvodnosti, lebo nijaký autor nie je neomylný. – Riešenia oboch problémov treba poslať do 13 dní.


Vzad <<  >> Vpred