Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 9. 6. 1962)


 

Problém č. 161 – originál

Pavel Paciga, Ružomberok

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9+10)


Problém č. 162

Nils G. G. van Dijk

II. cena

American Chess Bulletin 1955

Mat 2. ťahom (14+8)Kontrolná notácia: 161: b. Kg6, Vb4, Vd6, Se7, Je4, Pb2, d3, e3, g4 (9), č. Ke5, Sc4, Sf6, Pb3, b5, c6, c7, d5, g5, g7 (10), biely začne a dá mat 2. ťahom, 162: b. Kg1, Dh3, Va6, Vf2, Sb3, Sf8, Jb7, Jf3, Pc2, c3, f6, g4, g7, h4 (14), č. Kf4, Vf5, Jd5, Pb6, c7, e4, f7, g6 (8), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Vo dvojťažke si všimnite zvláštny spôsob vytvárania variantov (koľko obrán má čierny k dispozícii) – reprodukovaná trojťažka má krásny obsah, zjednotený otváraním pôsobnosti bielych figúr. Riešenia pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 155 (Bartišek) z 19. mája: 1.Vc3 hrozí 2.Vc8 mat, 1...J:c3 2.D:e7 mat, 1...S:c3 2.Db8 mat, 1...Kd8 2.D:d7 mat (1...Kf8 2.Vc8 mat) a ...? Úvodník tejto úlohy našli temer všetci riešitelia, ale snáď ani 10 percent neuviedlo variant 1...0-0! 2.Vg3 mat. Body za to nikomu nestŕhame, ale čo sa nestalo dnes, môže sa stať neskôr. Treba preto vedieť, že rošáda je zakázaná iba v takých šachových problémoch, kde možno dokázať, že kráľ alebo príslušná veža sa už pohli. Ináč smie veselo rošovať čierny aj biely!

Riešenie problému č. 156 (Pekár) z 19. mája: Intenciu predstavuje 6 variantov: 1.S:f4! (tempo!) 1...S:f6 2.Df5+ Kf3 3.Vg3 mat, 1...S:f4+ 2.De5+ Kf3 3.Se2 mat, 1...Je6~ 2.S:g5+ Jf4 3.V:f4 mat, 1...Je:f4 2.De8+ Kf3 3.De3 mat, 1...Jg1 2.S:g5+ Jf4 3.V:f4 mat, 1...Jh:f4 2.D:h1+ Kd4 3.c3 mat a škodlivý duál 3.Jf5 mat. Pravda, konštrukcia úlohy je veľmi nepresná a ďalšie (vedľajšie) varianty a subvarianty sú priamo nabité duálmi (ktoré nebodujeme). Riešitelia však mali možnosť "uniknúť z peletónu" objavením 4 vedľajších riešení: 1.Sd3+ c:d3 2.Dg6+, 1.Se2 Jf8 2.D:g5, 1.Vg3 Jd4 2.Dg6+ a 1.D:h3 Sf3 2.V:f4+ atď. Za každé riešenie dávame 3 body, za uvedený duál 1 bod (max. 16 bodov, čo získal iba L. Čepický z Prievidze!). – Poznámky riešiteľov boli, prirodzene, veľmi nepriaznivé, domnievame sa však, že úloha nie je neopraviteľná a zaslúži si, aby sa jej autor ešte venoval. Oprava.


Vzad <<  >> Vpred