Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(26. 5. 1962)


Problém č. 157 – originál

Štefan Szakál, Malé Raškovce

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 158 – originál

Karel Sobek, Vlkoš u Přerova

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: 137: b. Kb4, Da1, Vf1, Sb8, Je7, Jh3, Pd2 (7), č. Ke4, Sg6, Jh7, Pc3, d4, e2, f7, g4 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom, 158: b. Kd3, Dh7, Jc4, Je7, Pd6 (5), č. Ka4, Vb8, Sb2, Pa6, b3, b4, c3, f5 (8), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 151 (Moravčík) zo 14. apríla: 1.Kc6 tempo, 1...V:e2 (Ve3), Jf4~, Jd3, d4, Vd4, Je8~ 2.S:d5, J:e5, e:d3, Jd2, J:e5 (Jd2?), Jd6 mat. "Precízne vypracovaná poloväzba jazdca a veže" (L. Salai). "Pekná tempovka založená na väzbách čiernych figúr" (E. Borecki). "Jemný, nenápadný úvodník" (V. Oravec).

Riešenie problému č. 152 (Makovník) z 22. apríla: Intencia 1.Se2 tempo s troma variantmi, ale vedľajšie riešenie 1.Jf4 (maximálne 4 body). Oprava.


Odkazy redakcie

P. Paciga (Ružomberok): Dobrý riešiteľ nikdy nezabudne uviesť, či má problém hrozbu, alebo je konštruovaný na tempo. Pravda, pri hodnotení riešenia nie sme takí prísni, aby sme za omyly v tejto otázke strhávali body.

J. Detvay (Nitra), A. Švec (Topoľčianky): Šieste číslo Šachového bulletinu vyjde s najväčšou pravdepodobnosťou koncom tohto roku.

V skladateľskej súťaži časopisov Smena, Československý šport a Pionierske noviny, ktorú sme vypísali 10. februára t. r., rozhodujú v skupine úloh Alexander Pituk (Banská Štiavnica) a Ľudovít Lačný (Žiar nad Hronom) a v skupine štúdií Jindřich Šulc (Pardubice).


Vzad <<  >> Vpred