Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(19. 5. 1962)


Problém č. 155 – originál

Alexander Bartišek, Palárikovo

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (6+8)


 

Problém č. 156 – originál

Gustáv Pekár, Tisovec

Mat 3. ťahom (10+10)Kontrolná notácia: 155: b. Kb3, Dd6, Vd3, Sb5, Sf6, Pf4 (6), č. Ke8, Ve7, Vh8, Se5, Jd5, Pd7, f7, h7 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom, 156: b. Kd6, Dh5, Vg4, Se5, Sf1, Jh6, Pc2, c5, d2, f6 (10), č. Ke4, Sg5, Sh1, Je6, Jh3, Pc4, c6, d7, f2, f4 (10), biely začne a dá mat 3. ťahom. Okrem pravidelnej prvotiny uverejňujeme trojťažku, ktorá je veľkým tvorivým úspechom menej známeho autora. Sme zvedaví, čo nám riešitelia napíšu o hrozbe v tejto úlohe. Riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 150 (Ralík) zo 7. apríla: Intencia 1.g3 hrozí (napr. po 1...S:c4) 2.Jf5+ Ke5 3.Sd4 mat, 1...Ke5 2.Jg4+ Kd6 3.e5 mat, 1...Kc5 2.Jg4+ K:c4 3.Je5 mat (2...Kd6 3.e5 mat) s troma čistými matmi, ale vedľajšie riešenie 1.Jf5+ Ke5 2.Ke7 3.Sg3 mat (za objavenie každého z riešení 3 body). M. Sečkár navrhuje opraviť pridaním č. Ph2 (2...h1J!). Oprava.

Upozornenie riešiteľom. Odpovede na týždenný kvíz neposielajte spolu s riešeniami. Taktiež telegrafický šachový zápas je mimo rámca pravidelnej šachovej rubriky. Kto posiela riešenia šachových problémov, nech uvedie pri adrese poznámku ŠACH (partiám s Leningradom je vyhradené heslo ŠACHOVÝ ZÁPAS). Pri riešení netreba uvádzať notáciu problému – úplne stačí jeho číslo a meno autora (a v každom liste vlastné meno a presná adresa!). – Hoci sme to dosiaľ výslovne neuviedli, pri našich riešiteľských súťažiach sa riadime týmto všeobecne používaným pravidlom: autor problému nemôže ako riešiteľ dostať body za nekorektnosti vlastnej skladby. Nech si to vezmú naši skladatelia–riešitelia k srdcu!


Vzad <<  >> Vpred