Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(12. 5. 1962)


Problém č. 154 – originál

Emil Bista, Kľak

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (10+6)Kontrolná notácia: b. Kd2, Db7, Vf1, Sh1, Jc2, Pb3, b5, e3, g4, h6 (10), č. Ke5, Ve4, Jf6, Pd6, e6, h7 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní.

Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže: 22 b.: M. Škarupa (Prešov), B. Novotný (Prešov), Ľ. Lešňanský (Prešov), I. Dzuriš (Giraltovce), 21 b.: G. Mlinarič (Nové Mesto nad Váhom), 20 b.: A. Švec (Topoľčianky), Š. Májek (Veľké Čaníkovce), J. Ištok (Veľké Leváre), J. Detvay (Nitra), 19 b.: P. Chmelár (Dolná Streda), 18 b.: Ľ. Tomek (Košice), R. Sklenár (Ružomberok), A. Pericht (Levice), F. Jabcon (Kamenica), 16 b.: D. Mattoš (Bratislava), J. Lukáč (Bratislava), L. Alth (Spišské Vlachy), 15 b.: J. Teleky (Čankov), 14 b.: M. Kerepecký a M. Kerepecká (Bratislava), 15 b.: M. Ujlaky (Banská Bystrica), V. Dunajovec (Rudina), 11 b.: Š. Slisz (Banská Bystrica), Ľ. Tóth (Ivánka pri Dunaji), J. Šumichrast (Skala pri Trenčíne), C. Marian (Dubnica nad Váhom), P. Gemeiner (Banská Štiavnica), 10 b.: J. Kapuš (Dubnica nad Váhom), V. Chorváth (Kralovice), 9 b.: L. Streda (N. Polianka), Š. Packa (Sliač), 7 b.: Podoliak (Prievidza), F. Mego (B. Bystrica), J. Kozinka (Modranka), J. Čierny (Litoměřice). Menej ako tri problémy rozriešili: P. Zaťko, Š. Valášek, R. Švábik, M. Škovran, K. Šereš – A. Slavík, E. Surovčík, Š. Sovík, J. Samuel, M. Požgay, K. Poláček, Š. Németh, L. Mogyoróssy, V. Miartuš, F. Masarovič, F. Machovich, inž. A. Loffaj, M. Loffaj, P. Liker, F. Kozák, T. Kováč, D. Kolár, M. Kedro, T. Kaňuch, B. Jurčo, M. Chorváth, P. Hegedüš, T. Hammel, M. Gontko, J. Gbelský, F. Fridrich, Š. Čižmár, J. Černica, Š. Burkuš, L. Bležák, Ľ. Bjel, F. Belo, M. Bányász, V. Baláž.

Okrem prvých ôsmich riešiteľov (viď minulú rubriku) vyhrávajú ceny (podľa propozícií): Vladimír Šaláta, Štefan Szakál, Alexander Pericht, Hana Kotoučková, Ján Kapuš, Vladimír Chorváth, Milan Finta a Michal Baňanka. Výhercom blahoželáme a ostatným prajeme mnoho úspechov v ďalších súťažiach!

Poznámka: V prípade rovnakého počtu bodov pri VII. a VIII. cene sme do žrebovania zaradili iba tých riešiteľov, ktorí nevyhrali cenu v doterajších súťažiach Smeny. Rovnako sme postupovali pri žrebovaní ďalších ôsmich výhercov. – Prípadné námietky proti výsledku súťaže pošlite do 4 dní.


Vzad <<  >> Vpred