Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 5. 5. 1962)


Problém č. 153 – originál

Štefan Kriška, Tisovec

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (8+11)Kontrolná notácia: b. Kf7, Da2, Ve5, Vh1, Sd4, Sh3, Pe6, g6 (8), č. Kh8, Dc1, Vb5, Ve2, Sa7, Sa8, Pc7, d6, f4, g4, g5 (11), biely začne a po každej odpovedi čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.


Výsledok riešiteľskej súťaže január – marec 1962

(Problémy č. 133 až 149, maximálne dosiahnuteľný počet bodov: 44)

I.–VI. cena ex aequo 44 bodov: Stanislav Zábojník (Dubnica nad Nitrou), Michal Trubač (Žarnovica), Oliver Ralík (Hrabičov), Pavol Jankovič (Banská Bystrica), Ladislav Chovan (Bratislava), Alexander Bartišek (Palárikovo), VII.–VIII. cena ex aequo 43 bodov: Konstantín Georgiev (Bratislava), Ladislav Eleš (Kremnica).

Poradie ďalších riešiteľov: 43 bodov: L. Wittner (Košice), P. Vojtela (Klátová Nová Ves), M. Urbanec (Smrekovica), J. Srnanský (Bratislava), M. Sečkár (Trenčín), F. Prášil (Bratislava), P. Nerer (Bratislava), I. Mosoriak (Košice), P. Marczell (Bratislava), J. Makovník (Ružomberok), A. Fulla (Ostrava), A. Antal (Bratislava), 42 b.: P. Paciga (Ružomberok), K. Olejník (Rybárpole), B. Moravčík (Žarnovica), V. Líška (Ružomberok), F. Krupa (Predmier), V. Kallo (Považská Bystrica), P. Grobarčík (Trstená), I. Garaj (Bratislava), J. Bakalár (Ružomberok), 41 b.: J. Žatko (Chynorany), J. Zlatinský (Mojzesovo), M. Maláč (Bratislava), P. Kráner (Martin), L. Jankovich (Veľký Šariš), J. Buranský (Komárno), E. Borecki (Třinec), 40 b. Š. Kriška (Tisovec), T. Kollár (Sládečkovce), M. Finta (Nitra), Ďurka (Ružomberok), 39 b.: L. Salai (Detva), J. Kozelnický (Detva), H. Kotoučková (Dolný Kubín), Š. Bošniak (Mladá), 38 b.: Š. Szakál (Malé Raškovce), 37 b.: Š. Hrušík (Martin), 36 b.: inž. V. Zalčík (Žilina), T. Mikuš (Rybany), P. Bartovič (Nové Zámky), 34 b.: J. Moravčík (Vrbové), V. Jurík (Nitrica), V. Guber (Turčianske Teplice), 33 b.: O. Trnavský (Galanta), M. Gömöri (Detva), 32 b.: M. Baňanka (Nováky), 31 b.: V. Šaláta (Zbýňov) 29 b.: G. Pekár (Tisovec), V. Oravec (Lozorno), A. Gádoši (Bratislava), 27 b.: J. Slivka (Vígľaš), 26 b.: M. Moška (Bratislava), P. Šebo (Piešťany), G. Pokojný (Veľké Čaníkovce), 23 b.: J. Finka (Horná Ždáňa).


Vzad <<  >> Vpred