Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(22. 4. 1962)


Problém č. 152 – originál

Ján Makovník, Ružomberok

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (6+5)Kontrolná notácia: b. Ke6, Sb5, Jf5, Jh5, Pg2, g3 (6), č. Ke4, Pc7, d4, e3, g7 (5), biely začne a po každej odpovedi čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 147 (Zábojník) z 24. marca: 1.d5 tempo 1...Ve3 (V:e1, Vc2) 2.Dc2 mat, 1...Vd2 (Vb2, Va2) 2.V:e4 mat, 1...Sc2 2.D:c2 mat, 1...Sb1 2.Je3 mat (1...e3 2.D:d3 mat) "Výborne využitá poloväzba. Úvodník je dosť skrytý" (M. Sečkár). "Najkrajšia prvotina, akú som riešil" (M. Trubač, P. Marczell).

Riešenie problému č. 148 (Bosík) z 24. marca: 1.d6 tempo 1...Kd5 2.b3, 1...a5 2.Je5+, 1...Sg5~ 2.Dg8, 1...e:d6 2.V:d6, 1...e:f6 2.Ve4 atď. "Pekná trojťažka, ktorá dala dosť práce" (K. Olejník, J. Zlatinský). "Tak ťažkú a zaujímavú úlohu som doteraz neriešila" (H. Kotoučková). "Nezáživná úloha" (J. Zábojník). "Labyrint variantov" (V. Jurík).

Riešenie problému č. 149 (Dzuriš) z 31. marca: 1.Kg4 Kf8 2.Kg3 (Kh3) Kg7 (Ke7) 3.Kh3 (Kg3) Kf8 4.Kg4 Kg7 5.Kh5! b5 a tento cyklus s "výhybkou" g3–h3 sa opakuje: 10.Kh5 a6 15.Kh5 a5 20.Kh5 a4 25.Kh5 a3 až 30.Kh5 g4 31.K:g4 Kf8 32.Kh4 Kg7 33.Kh5 Kf8 34.Kh6 Ke7 35.Kg7 Kd8 36.f8D mat (po 30...Kf8 ide 31.Kh6 g4 32.Kh7 (g7+) g3 (K:f7) 33.g7+ (Kh7) K:f7 (g3) 34.g8D+ Ke7 35.Kg7 g2 36.Df8 mat). "Pekná, ale pomerne ľahká úloha" (P. Paciga). "Menej riešenia, viac písania" (J. Srnanský). "Zaujímavé je najmä to, že hlavná hra sa končí čistým matom" (A. Bartišek). "Pes (b. K) kľučkuje a doráža na zlodeja (č. K), ktorý zúfalo pobieha a keď mu hrozí dopadnutie, zahodí kosť (postúpi pešiakom). To sa opakuje, až zlodej vyčerpá zásobu kostí a pes ho potom niekoľkými skokmi dolapí" (F. Prášil). Možná zámena v poradí ťahov sa v úlohách tohto typu nepokladá za chybu (duál).

Výsledok riešiteľskej súťaže január – marec 1962 uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred