Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(14. 4. 1962)


Problém č. 151 – originál

Bohumil Moravčík, Žarnovica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (8+8)Kontrolná notácia: b. Kb6, Vg4, Sa5, Sg2, Jb3, Jf7, Pc2, e2 (8), č. Kc4, Ve4, Je8, Jf4, Pd5, e5, g5, g6 (8), biely začne a po každej odpovedi čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie. Štvrťročná riešiteľská súťaž o ceny!

Problémom č. 150 v minulej rubrike sme otvorili veľkú sériu prvotín, ojedinelú v dejinách slovenského problémového šachu. Ďalších 7 prvých skladieb je už dnes úplne alebo temer úplne pripravených pre tlač. Nebolo by zaujímavé uverejniť každú z 13 sobôt tohto štvrťroku jednu prvotinu: Noví neznámi autori, ktorí ste dosial váhali, prihláste sa čo najskôr so svojimi skladbami! Prispejete tým k dokonalému splneniu hesla "Apríl až jún 1962 – štvrťrok začínajúcich šachových skladateľov".

Riešenie problému č. 145 (Fulla) zo 17. marca: 1.D:e6 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Vf6 2.Se6 mat, 1...Vg5 2.Sf5 mat, 1...Vg6 2.Je1 mat, 1...Vf5 2.Jf2 mat (1...Se4 2.Dc5 mat, 1...V:b2 2.S:b2 mat). "Podivuhodné a krásne spracovanie štvornásobného prerušovania pôsobnosti strelcov" (M. Urbanec). "Vzorná dvojťažka" (V. Jurík). "Krásna úloha" (L. Chovan). – Keďže mnoho riešiteľov uviedlo ako vedľajšie riešenie 1.De6? (čo viazne na 1...Vd2!), odhodlali sme sa použiť po prvý raz pravidlo, ktoré sa zvykne uplatňovať v elitných súťažiach: strhnutie 1 bodu za nesprávne udanú nekorektnosť. Aspoň si riešitelia dajú nabudúce lepší pozor a nebudú zbytočne plytvať papierom.

Riešenie problému č. 146 (Brabec) zo 17. marca: Prvá zvodnosť 1.Sb5? tempo 1...V:c4, V:e4 2.D:d5, Vd2 mat, ale 1...f5!, druhá zvodnosť 1.Df6? hrozí 2.D:d4 mat, 1...V:c4, V:e4 2.Df3, Dc3 mat, ale 1...K:c4!, preto jedine 1.Sf5 tempo 1...V:c4, V:e4 2.Vd2, D:d5 mat, 1...K:c4 2.Jd6 mat. "Vtipná moderná úloha" (O. Ralík). "Problém sa mi veľmi páčil" (K. Georgiev). "Načo je Pa6?" (J. Srnanský). Duály po 1...d:c4 nebodujeme, lebo ide o vedľajší variant a v danej pozícii ich nijako nemožno zlikvidovať (i keď okrasou iste nie sú).


Vzad <<  >> Vpred