Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 7. 4. 1962)


Problém č. 150 – originál

Oliver Ralík, Hrabičov

Autorova prvá skladba

Mat 3. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: b. Kd8, Sc4, Sf2, Je3, Pd5, e4, f3, g2 (8 kameňov), č. Kd6, Sb3, Pb4, b5, c3, g5 (6 kameňov). Začne biely (na diagrame je dolu) a po každej odpovedi čierneho dá najneskôr 3. ťahom mat. V riešení udajte prvý ťah, hrozbu a potom rôzne pokračovania bieleho po jednotlivých obranách čierneho proti hrozbe (tzv. varianty). Riešenie tohto problému pošlite pokiaľ možno medzi 15. a 20. aprílom (aby sa nám nová súťaž nemiešala so starou).

Riešenie problému č. 143 (Tomanóczy) z 10. marca: 1.Sd4 hrozí 2.Va5 mat, 1...Ka6 2.Jb8 mat, 1...Ka8 2.Jc6 mat. "I keď jednoduchá, ale pekná mereditka" (P. Króner). "Pekná prvotina, ale málo variantov" (P. Nerer). "Páčila sa mi" (J. Slivka)

Riešenie problému č. 144 (Rehm) z 10. marca: 1.Kg8! hrozí 2.Sc6+ K:e6 3.Vh6 mat, 1...Jcb4 2.V:e5+ J:e5 3.J:b4 mat, 2...S:e5+ 3.Je3 mat, 1...Jdb4 2.Je3+ S:e3 3.V:e5 mat, 2...J:e3 3.J:b4 mat, 1...Se3 2.Jb4+ Jc:b4 3.J:e3 mat, 2...Jd:b4 3.V:e5 mat. "Pozoruhodná trojťažka, najkrajšia z tých, ktoré som riešil" (J. Moravčík). "Pekná a náročná trojťažka" (M. Maláč). Podobných pochvalných poznámok došlo ešte mnoho, žiaľ, úloha má závažný duál 1...Se3 2.Kf7, za ktorý dostane 7 riešiteľov 1 bod naviac. Niektorí uvádzali ďalší duál 1...Jf4 2.Je3+ aj 2 Kf7, ten však nebodujeme, pretože hlavný variant týmto jazdcom (1...Jdb4) vychádza bez duálu. Prirodzene, kto našiel "riešenie" 1.Kg7?, trafil vedľa (1...Jcb4 2.V:e5+ S:e5+!). – Nekorektný problém sme neuverejnili úmyselne, jedna vec nás však predsa veľmi teší: ani jeden zo 44 riešiteľov tejto úlohy v jednom z najlepších problémových časopisov – Die Schwalbe – uvedený duál nenašiel. Čo môže našich riešiteľov pochváliť viac?


Nová riešiteľská súťaž

Dnes otvárame novú súťaž v riešení šachových problémov, ktoré budú uverejnené v Smene v apríli až v júni 1962. Riešenia problémov treba posielať vždy najneskôr 13 dní po uverejnení na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21.

Osem riešiteľov s najväčším počtom bodov a ôsmi ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri problémy, vyhrajú hodnotné knihy, prípadne iné ceny. (O bodovaní sme písali 17. februára.)

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Mená všetkých riešiteľov uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred