Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(31. 3. 1962)


Problém č. 149 – originál

Ivan Dzuriš, Giraltovce

Mat 36. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: b. Kh5, Pa2, b3, c6, d5, e3, f5, f7, g6 (9), č. Kg7, Pa7, b4, b6, c7, d6, e4, f6, g5 (9), biely začne a dá mat 36. ťahom. – Mnohoťažku v "Bláthyho štýle" dosiaľ na Slovensku nezložil asi nikto. Preto nás obzvlášť teší, že mladý autor, ktorý nedávno debutoval v rubrike Východoslovenských novín, mal odvahu pokúsiť sa o tvorbu v tejto oblasti. Pre riešiteľov bude táto úloha pri veľkej prevahe dvojťažiek iste osviežením. Za jej správne riešenie, poslané do 13 dní, udelíme 6 bodov. Ide o posledný problém do štvrťročnej súťaže.

Riešenie problému č. 141 (Mlynka) z 3. marca: zdanlivé hry 1...Kc6, Ke4 2.De6 mat, intencia 1.Sc8 s hrozbou 2.De6 mat, 1...Kd6, Ke5 2.De6 mat, 1...Kc6 2.Dd7 mat, 1...Ke4 2.Df5 mat, 1...Kc4 2.Db3 mat, ale po 1...c5! je úloha neriešiteľná. "Pekná miniatúrka. Závada sa dá odstrániť premiestnením Sa7 napr. na g1" (F. Prášil). Podľa bodovacích podmienok riešiteľskej súťaže dostáva 3 body každý, kto udal neriešiteľnosť, ale súčasne objavil zamýšľané riešenie (intenciu). Keď sa niektorý riešiteľ uspokojil s vetou "problém je neriešiteľný" a nedal si námahu vystopovať autorov úmysel, získava iba 1 bod. A teraz príde prekvapenie: na tejto úlohe získalo 3 body 55 riešiteľov, 2 body 19 a 1 bod iba päť riešiteľov! Je to skutočne krásny výsledok, svedčiaci o vysokej úrovni účastníkov našej riešiteľskej súťaže. Tých päť bude mrzieť zbytočná strata 2 bodov, ale nabudúce si dajú iste lepší pozor. Oprava.

Riešenie problému č. 142 (Salai) z 3. marca: zdanlivé hry 1...Sc6, De4 2.Ve5, Vd6 mat, 1. zvodnosť 1.Db8? hrozí 2.D:a8 mat, 1...Jd6+, Je5+ 2.D:d6, D:e5 mat, ale 1...Sc6!, 2. zvodnosť 1.Db5 hrozí 2.c6 mat, 1...Jd6+, Je5+, Sc6 2.c:d6, V:e5, D:c6 mat, ale 1...Sb4!, preto jedine 1.Dd3 s hrozbou 2.Jf4 mat, 1...Jd6+, Je5+, De2, V:d6, d:e5, D:e4 mat atď. "Skvelá práca s bohatým obsahom v modernom štýle a s výbornou konštrukciou" (M. Sečkár). "Veľmi pekná poschodová zámena" (M. Trubač). "Vidieť, že autor je skúsený problemista" (E. Borecki).

* V nasledujúcej rubrike vypíšeme novú riešiteľskú súťaž!


Vzad <<  >> Vpred