Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(24. 3. 1962)


Problém č. 147 – originál

Stanislav Zábojník

Dubnica nad Nitrou

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9+6)


 

Problém č. 148 – originál

Vladimír Bosík

Turčianske Teplice

Mat 3. ťahom (11+7)Kontrolná notácia: 147: b. Kd6, Dd1, Ve1, Sa5, Sf1, Jf2, Jf5, Pa4, d4 (9), č. Kc4, Ve2, Sd3, Pe4, f3, f6 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom, 148: b. Kg2, Dg4, Ve6, Sa4, Jd3, Pb2, b4, c5, d5, e2, f6 (11), č. Kc4, Sg5, Pa6, d4, d7, e3, e7 (7), biely začne a dá mat 3. ťahom. Po ďalšej peknej prvotine trojťažka, ktorá dá riešiteľom asi dosť práce. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.


Odkazy redakcie

M. Lofaj (Vrútky): Z československej literatúry o šachových problémoch je v súčasnosti dostať iba knihu "353 šachových problémov". Môžete si ju objednať napríklad na adrese: Predajňa vydavateľstva Šport, Bratislava, Gorkého ulica.

J. Kapuš (Dubnica nad Váhom): V našej štvrťročnej riešiteľskej súťaži možno riešiť ľubovoľný počet problémov, vyhrať však môže iba ten, kto správne rozrieši najmenej tri.

Ľ. Tomek (Košice): Variant 1.De3 e4 2.Jd4 mat v probléme č. 118 nie je tematický, preto sme ho v riešení neuviedli.

G. Pokojný (Veľké Čaníkovce) a M. Moška (Bratislava): Problém č. 134 je celkom korektný, pretože po 1.e7 hrozí premena pešiaka na jazdca 2.e8J mat. Vysvetlenie nájdete v každej základnej šachovej príručke.

M. Bányász (Zvolen) a Š. Packa (Sliač): V probléme č. 140 nejde 1.c4+? pre branie tohto pešiaka mimochodom (en passant) 1...d4:c3 e. p.!


Vzad <<  >> Vpred