Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(10. 3. 1962)


Problém č. 143 – originál

Ladislav Tomanóczy, Zlaté Moravce

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (7+4)


Problém č. 144

Hans Peter Rehm

Die Schwalbe 1961

Mat 3. ťahom (12+6)Kontrolná notácia: 143: b. Ka2, De8, Vb5, Ve7, Sb2, Jd7, Jd8 (7), č. Ka7, Vc5, Jg6, Pd6 (4), biely začne a dá mat 2. ťahom, 144: b. Kh7, Vc4, Vh5, Sc7, Sd7, Ja6, Jf1, Pb3, b5, e6, f3, g4 (12), č. Kd5, Sd4, Jc2, Jd3, Pe5, e7 (6), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Okrem jednoduchej, ale nie nezaujímavej prvotiny uverejňujeme po dlhšom čase reprodukovanú úlohu. Priali by sme si, aby inšpirovala našich skladateľov k väčšiemu záujmu o trojťažky, ktorých sa mnohí tak zbytočne boja. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Prosíme čitateľov o prepáčenie za niekoľko chýb, ktoré sa vyskytli v diagramoch z predchádzajúcich rubrík. Kontrolné notácie však zakaždým bezchybne splnili svoj účel, takže opravy nebolo treba uverejniť.

Ešte k problému č. 124 (Amirov): Oprava z 27. januára 1962 neplatí, keďže zapríčiňuje neriešiteľnosť po 1...Ke6 2.Dg4+ Kf7! S. M. Trubača, ktorý nás na to upozornil, odmeňujeme knižnou prémiou. Problém sa zúčastňuje na skladateľskom turnaji v pôvodnom postavení z 25. novembra 1961.

Upozorňujeme všetkých záujemcov o problémový šach na Zprávy problémovej komisie šachovej sekcie ÚV ČSTV, ktoré si možno objednať na adresu inž. Ilja Mikan, Praha 2 – Vinohrady, Krkonošská 10. Dosiaľ vyšli 4 čísla.


Vzad <<  >> Vpred