Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 3. 3. 1962)


Problém č. 141 – originál

Karol Mlynka, Kozárovce

Mat 2. ťahom (5+3)


Problém č. 142 – originál

Ladislav Salai, Detva

Mat 2. ťahom (8+9)Kontrolná notácia: 141: b. Ka2, Dh3, Sa6, Sa7, Pg2 (5), č. Kd5, Pc7, f4 (3), biely začne a dá mat 2. ťahom, 142: b. Kf7, Db3, Vc1, Ve6, Sg4, Je2, Pc5, d4 (8), č. Kd5, Dg2, Vf1, Sa5, Sa8, Jc4, Je3, Pf2, g3 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom. V obidvoch úlohách si ešte pred hľadaním úvodníka všimnite, aké maty by nasledovali po počiatočných ťahoch čierneho: v č. 141 1...Kc6 2.De6 mat, 1...Ke4 2.De6 mat a v č. 142 1...Sc6 2.Ve5 mat, 1...De4 2.Vd6 mat. V druhej dvojťažke okrem toho máte na výber medzi tromi zdanlivo rovnocennými prvými ťahmi, ale iba jeden z nich je správny. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 137 (Slivka) z 3. februára: 1.Jh3 hrozí 2.Vf4 mat, 1...V:f6 (J:f6), g:f6 (g5), Jd3 (Jg6), Jf3+, V:f2 2.J:e5, Jh6, f3, g:f3, J:f2 mat. "Táto úloha je ako prvotina na výbornú" (P. Vojtela). "Úloha ozaj pekná, až na dva rovnaké maty po rôznych obranách čierneho na f6" (J. Lukáč). "Vtipná dvojťažka, no príliš ľahká" (V. Oravec).

Riešenie problému č. 138 (Gömöri) z 10. februára: Hry pred úvodníkom 1...D:d5+ 2.S:d5 mat, 1...S:d3+ 2.c:d3 mat, sú len zdanlivé, lebo úvodník ich zmení. 1.Kb4! hrozí 2.V:d4 mat, 1...D:d5 2.Sg6 mat, 1...S:d3 2.Df3 mat, 1...V:d5 2.Df4 mat. "Pekná dvojťažka s jemným úvodníkom" (K. Georgiev). "Zámena dvoch matov po obranách D:d5, S:d3" (P. Jankovič). Menší duál po 1...K:d5 2.V:d4, D:d4 mat nebodujeme, pretože ťah 1...K:d5 nebráni hrozbovému ťahu a okrem toho ide o maty dvoma kameňmi na jednom poli, čo sa neposudzuje tak prísne.


Vzad <<  >> Vpred