Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(17. 2. 1962)


Problém č. 139 – originál

Eduard Kaďourek, Přerov

Mat 3. ťahom (8+10)Kontrolná notácia: b. Ka3, Sd3, Se7, Jf7, Jf8, Pc2, e4, g5 (8), č. Kd4, Jb8, Jd1, Pb6, c3, d2, f2, f3, g4, h5 (10), biely začne a dá najneskôr 3. ťahom mat. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 133 (Bobek) zo 6. januára: 1.Df4 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Vd5 2.Je4 mat (J:d7?), 1...d5 2.Jd7 mat (Je4?), 1...Dd5 (Dc4, Da4+) 2.Ja4 mat, 1...D:c2 2.J:d7 mat, 1...Je2 2.Jd3 mat. "Vylučovanie duálov v obranných ťahoch – antiduálové hry" (L. Salai). "Z dvoch pokusov (Dd2, Df4) je riešením ten zdanlivo horší" (M. Trubač). "Čiernych je veľa a nemôžu sa brániť – to je ako v Latinskej Amerike" (J. Slivka).

Riešenie problému č. 134 (Trubač) z 13. januára: 1.e7 hrozí 2.e8J mat, 1...Vf8 2.e:f8D mat, 1...Jc7 2.Vd8 mat, 1...Jc6+ 2.V:c6 mat. "Pekné premeny pešiaka na 8. rade" (K. Olejník). "Ľúbivá mereditka" (M. Sečkár). "Sľubný začiatok" (F. Prášil).


Bodovanie riešení

Za správne vyriešenie dvojťažky dostanú riešitelia 2 body, za trojťažku 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti v prvom ťahu bieleho, vedúcej tiež k cieľu) hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (inej možnosti v ďalších ťahoch bieleho hlavných variantov) 1 bodom. Niekedy sa stane, že autorom zamýšľané riešenie (intencia) nevedie k cieľu – problém je neriešiteľný. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, keď však riešiteľ pritom uhádne intenciu, dostane naviac toľko bodov ako za správne hlavné riešenie.

Neriešiteľnosť a vedľajšie riešenie sú chyby, ktoré úplne ničia hodnotu problému (duál iba čiastočne), súčasne však umožňujú získať v riešiteľskej súťaži dôležité body.


Zo šachovej terminológie

Obranný motív. Motív, na ktorom sa zakladá obrana.

Škodlivý motív. Motív, umožňujúci súperovi útok.

Idea. Hlavná myšlienka, ktorú problém vyjadruje.

Téma. Súhrn charakteristických variantov, motívov a iných prvkov kombinácií a postavení problému.

Obsah. Súhrn všetkých variantov, motívov a iných prvkov kombinácií a postavení problému.

Miniatúrka. Problém, v ktorom je najviac 7 kameňov.

Mereditka. Problém, v ktorom je najmenej 8 a najviac 12 kameňov.


Vzad <<  >> Vpred