Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(10. 2. 1962)


Problém č. 138 – originál

Milan Gömöri, Detva

Mat 2. ťahom (11+7)Kontrolná notácia: b. Kc4, Df2, Vd3, Ve7, Sd6, Sf7, Pb5, c2, c5, d5, g2 (11), č. Ke4, De6, Ve5, Ve8, Se2, Pd4, d7 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom. Na každý šach bielemu kráľovi zo základnej pozície dvojťažky (keby čierny začínal), má byť pripravený mat – to je stará zásada, ktorú si musia vštepiť najmä začínajúci autori. V dnešnej úlohe správne ide 1...D:d5+ 2.S:d5 mat a 1...S:d3+ 2.c:d3 mat. Aký bude úvodník?


Nová skladateľská súťaž

Redakcie časopisov Smena, Československý šport a Pionierske noviny vypisujú súťaž v skladaní šachových problémov pre všetkých československých šachistov s výnimkou tých, ktorí splnili normu kandidáta majstra športu v problémovom šachu. Do súťaže sa budú počítať originálne úlohy a štúdie uverejnené počas roku 1962 v uvedených časopisoch.

Kolektív rozhodcov (určený neskôr) udelí 10 vecných alebo peňažných cien v priemernej hodnote Kčs 200,– a 10 čestných uznaní s knižnými prémiami najlepším skladbám, pričom podľa potreby ich rozdelí do skupín (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky a štúdie). Osobitné vyznamenania budú udelené problémom začínajúcich, resp. mladých autorov.

Problémy treba posielať na adresu redakcie. Výsledok súťaže uverejníme v 2. štvrťroku 1963 a všetci účastníci budú o ňom včas upovedomení.

Voláme čitateľov našej rubriky k účasti na tejto zaujímavej súťaži!

Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže z minulej rubriky: Menej ako tri problémy rozriešili: A. Barczi, E. Bista, J. Daubner, J. Chorvát, P. Lachata, J. Marec, Š. Maroš, G. Mlinarič, M. Nikodým, M. Onderčanin, A. Pericht, I. Petrík, V. Rosinová, A. Sablič, J. Sládeček, J. Šumichrast, M. Turičin, J. Vlk, M. Žemla.

Okrem prvých jedenástich riešiteľov (viď minulú rubriku) vyhrávajú ceny: Jozef Buranský, Pavol Jankovič, Teodor Kollár, bratia Štubniakovci a Pavol Vojtela. Výhercom blahoželáme a ostatným prajeme mnoho úspechov v ďalších súťažiach!

Poznámky: Duály v probléme č. 124 (30. decembra 1961) sme v súťaži bodovali. Prípadné námietky proti výsledku pošlite do 4 dní.


Vzad <<  >> Vpred