Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 3. 2. 1962)


Problém č. 137 – originál

Ján Slivka, Vígľaš

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (8+9)Kontrolná notácia: b. Kh2, Vf6, Sc8, Jf7, Jg5, Pe4, f2, g2 (8), č. Kg4, Vb2, Ve6, Sa2, Jd7, Je5, Pg7, h4, h5 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom. Vekom starý, ale duchom jarý – to možno povedať o s. J. Slivkovi, ktorého sme dosiaľ poznali iba z riešení a pripojených šťavnatých poznámok. Dnes nás prekvapil úlohou, ktorá sa iste bude páčiť. Riešenie pošlite do 13 dní.


Výsledok riešiteľskej súťaže október – december 1961

(Problémy č. 113 až 132 okrem č. 126, maximálne dosiahnuteľný počet bodov 67.)

I. cena 62 bodov: Miroslav Urbanec (Smrekovica), II. cena 59 b.: Miloš Sečkár (Trenčín), III. cena 58 b.: inž. Alexej Ivančo (Detva), IV.–VIII. cena ex aequo 55 b.: Juraj Barkóci (Ružomberok), Ivan Garaj (Bratislava), Vladimír Líška (Ružomberok), Ján Makovník (Ružomberok), Ladislav Salai (Detva), IX.–XI. cena ex aequo 54 b.: Milan Chorváth (Bratislava), Pavel Paciga (Ružomberok), Ondrej Trnavský (Detva).

Poradie ďalších riešiteľov: 52 bodov: J. Kozelnický (Detva), I. Mosoriak (Košice), 51: A. Antal (Bratislava), P. Bartovič (Nové Zámky), M. Gömöri (Detva), 50: T. Kotlár (Sládečkovce), F. Prášil (Bratislava), 49: E. Borecki (Třinec), F. Jabcon (Kamenica), J. Žatko (Chynorany), 48: O. Ralík (Hrabičov), 47: J. Detvay (Nitra), J. Zlatinský (Mojzesovo), 45: D. a M. Ďurbis (Kalinovo), M. Trubač (Žarnovica), 41: Ľ. Tomek (Košice), S. Zábojník (Dubnica nad Nitrou), 43: M. Finta (Nitra), 42: J. Krúteľ (Bratislava), 39: J. Janák (Nitra), 37: P. Beňo (Matuškovo), 36: J. Srnanský (Bratislava), P. Vojtela (Klátová Nová Ves), 33: M. Moška (Bratislava), J. Slivka (Vígľaš), 32: L. Bublinec (Nitra), bratia Stubniakovci (Bratislava), 30: O. Badzik (Lučivná), 27: J. Buranský (Komárno), S. Jošth (Bratislava), 26: K. Baláž (Nitra), 23: J. Manek (Bratislava), 20: V. Jurík (Nitrica), Šachový krúžok pri I. ŽD (Ružomberok), A. Šarvajc (Detva), 18: J. Finka a J. Horváth (Horná Žďáňa), 16: P. Jankovič (Banská Bystrica), B. Moravčík (Žarnovica), 14: K. Drahno (Považský Chlmec), 12: J. Moravčík (Vrbové), P. Mühlbauer (Brno), 11: V. Oravec (Lozorno), J. Bakalár (Ružomberok), 10: J. Ďurka (Ružomberok), M. Holodňák (Slaný), I. Klučka (Bratislava), G. Marczell (Bratislava), dr. J. Senčák (Sabinov), 8: P. Šebo (Piešťany), E. Šiška (Bratislava), P. Chmelár (Dolná Streda), 6: Š. Burkuš (Veľká Turňa), I. Dzuriš (Košice), P. Gemeiner (Banská Štiavnica), G. Koščák (Košice), V. Poruben (Liptovský Mikuláš).

(Dokončenie výsledku súťaže uverejníme v nasledujúcej rubrike.)


Vzad <<  >> Vpred