Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 6. 1. 1962)


Problém č. 133 – originál

Anton Bobek, Oravské Veselé

Mat 2. ťahom (7+11)Kontrolná notácia: b. Ka5, Dh2, Vc2, Sa2, Jb2, Jf6, Pe3 (7 kameňov), č. Kc5, Db3, Vg5, Sc3, Ja6, Jc1, Pa3, b4, c6, d7, g4 (11 kameňov). Prvý problém do novej riešiteľskej súťaže. Začne biely (na diagrame je dolu) a nech čierny odpovedá akokoľvek, nedokáže zabrániť matu nasledujúcim ťahom. V riešení udajte prvý ťah, hrozbu a potom rôzne maty po rôznych obranách čierneho proti hrozbe (tzv. varianty).

Dnes otvárame novú súťaž v riešení šachových problémov, ktoré budú uverejnené v Smene v januári až marci 1962.

Riešenia problémov treba posielať vždy najneskôr 13 dní po uverejnení na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21.

Osem riešiteľov s najväčším počtom bodov a ôsmi ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri problémy, vyhrajú hodnotné knihy, prípadne iné ceny.

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Mená všetkých riešiteľov uverejníme.

Riešenie problému č. 125 (Ťavlovskij) z 2. decembra: 1.Sa4! Sc6!! (riešitelia, ktorí udali iba pokračovanie po 1...b2 2.e8D, štúdiu vlastne nevyriešili) 2.S:e6 b2 3.e8V!! a biely už ľahko vyhrá (nešlo, prirodzene, 3.e8D? b1D 4.Db8+ Ka3 5.D:b1 pat – v tom bol cieľ prvého ťahu čierneho). Napriek tomu, že sme obsah tejto štúdie do značnej miery prezradili už pri jej uverejnení, vyriešilo ju iba 19 riešiteľov!

Problém č. 126 (Äkerblom) má síce odbočku 5.Jd7+ Ke8 6.h7 Vh8 7.Jf6+ Kf8 8.h6, nemožno ju však kvalifikovať ako duál, pretože vedie k pozícii intencie, a to ešte so stratou dvoch ťahov. Nevadí ani možnosť 8.Jf6+ (okrem 8.Jg5), lebo biely dosiahol cieľ vlastne už v 7. ťahu.

Riešitelia, ktorí sú proti čiastočnému alebo úplnému prezrádzaniu riešení, prehlasovali tých druhých. Nedá sa však nič robiť – štúdia č. 125 ukázala, že už pri trochu dôvtipnejšej kombinácii sú s riešením veľké ťažkosti a že náš postup bol správny.


Vzad <<  >> Vpred