Bedrich Formánek: Predohrou k rubrike kompozičného šachu v bratislavskom denníku SME boli články 22.12.1998 a 7.1.1999, ale pravidelná rubrika sa začala až 4.9.1999. Odvtedy, až na nepatrné výnimky, každú sobotu uverejňuje rozličné zaujímavosti z kompozičného šachu, napríklad krátke životopisy významných domácich aj zahraničných skladateľov, rozbory typických tém, ukážky z exošachu, recenzie kníh a časopisov, správy o svetových kongresoch, majstrovstvách sveta či Slovenska, témy a výsledky svetových súťaží, ojedinele aj originálne skladby a pod. Ako ukážka je uverejnená takmer vždy jedna skladba, pričom jej riešenie vychádza v nasledujúcej rubrike. – Do nášho prehľadu sme vybrali niekoľko desiatok charakteristických rubrík, ale s tým rozdielom, že riešenie uverejnenej skladby sme zaradili akoby na záver danej rubriky (namiesto riešenia z predošlého týždňa), čo iste prispeje k lepšej prehľadnosti.