Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(25.11.2022)


Skladba č. 1173Zoltán Labai

III. cena

Sem šachmatnych not 2021

Mat 2. ťahom (3–3)Kontrolná notácia: b. Kg3 Vb1 Sa4 (3), č. Kh1 Je5 Jg1 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1172 (Šumarin): Zvodnosť 1.Je6~? hrozí 2.De6 mat, 1...Kf5 2.Vf7 mat (1...Je5~ nie je obrana), ale 1...Jf7 2.V:f7 mat a 1...Jd7! je vyvrátenie. Preto biely jazdec musí hľadať nejakú konkrétnu možnosť: zdá sa, že by išlo 1.Jg5?, ale opäť máme 1...Jd7!, lebo pole g5 je zablokované. A tak už ostáva jediný ťah: 1.Jd8! hrozí 2.De6 mat, 1...Jf7 2.V:f7 mat (nie 2.Dg5?), samozrejme aj 1...Kf5 2.Vf7 mat – a nakoniec 1...Jd7 2.Dg5 mat! Nie je to originálne? (ff)


Vzad <<  >> Vpred