Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(23.9.2022)


Skladba č. 1164Yosi Retter

Variantim 2005

Mat 2. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Kb5 Dh1 Sc8 Sg5 Jd5 (5), č. Ke5 Ja1 Pd3 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Tematickou súčasťou obsahu sú zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...Kd4 2.Sf6 mat, 1...Kd6 2.Sf4 mat a čiastočne aj zopár zvodností. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1163 (Zimmer): 1.Dg2! tempo 1...K:h6 2.D:g6 mat, 1...Kh4 2.Dg4 mat, 1...g5 2.Dh3 mat. Pekný úvodník a tri čisté varianty. Malým doplnkom obsahu sú zvodnosti 1.Dd8? tempo 1...K:h6 2.Dh4 mat, 1...g5! a 1.h4?(1.Kf6?) hrozí 2.Dg5 mat (čo vyjde aj po 1...g5), 1...Kh4!. (ff)


Vzad <<  >> Vpred