Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(27.11.2021)


Skladba č. 1123Vitalij Kovalenko

Kárpáti Igaz Szó 1968

Mat 2. ťahom (3–1)

a) diagram, b) biela Vb4Kontrolná notácia: a) b. Ke6 Db4 Pb7 (3), č. Kb8 (1), b) dámu nahradiť vežou; v oboch postaveniach biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1122 (Berkovec): 1.Dc6! tempo 1...Kf8(Kf7) 2.De8 mat, 1...Kd8 2.Dd7 mat, 1...g6 2.Df6 mat. Po peknom úvodníku tri modelové maty (iba ten po 1...Kf7 nie je modelový, lebo pole g6 je kryté dvakrát). Za zmienku stojí ešte malá zvodnosť 1.Se8? tempo so zámenou matu po 1...Kf8 2.Df7 mat a vyvrátením 1...Kd8! (ff)


Vzad <<  >> Vpred