Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(20.11.2021)


Skladba č. 1122Jan Berkovec

Týden rozhlasu 1943

Mat 2. ťahom (3–2)Kontrolná notácia: b. Kg5 Dg6 Sb5 (3), č. Ke7 Pg7 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1121 (Dzekcer): Zvodnosti 1.Dg1? tempo 1...Ka2(Sb1~) 2.Da7 mat, 1...Sa2 2.Dd4 mat, 1...Sd3!, 1.Dh8? tempo 1...Ka2(Sb1~) 2.Da8 mat, 1...Sa2 2.e6 mat, 1...Sd3!, 1.Dh4? tempo 1...Ka2(Sb1~) 2.Da4 mat, 1...Sa2 2.Dd4 mat, 1...Se4!, riešenie 1.De1 tempo 1...Ka2 2.Da5 mat, 1...Sb1~ 2.Da5 mat, 1...Sa2 2.Dc3 mat. Nie zložitá, ale predsa len štvorfázová zámena jedného matu a trojfázová druhého. (ff)


Vzad <<  >> Vpred