Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(11.9.2021)


Skladba č. 1112Knud Hannemann

Die Schwalbe 1929 (verzia)

Mat 2. ťahom (3–2)Kontrolná notácia: b. Kg1 Da1 Jf1 (3), č. Ke2 Pd2 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1111 (Formánek): 1.Db5 mat, b) čierny pešiak premiestnený na d6 1.Jec7, c) Pc6 - 1.Sb3, d) Pc5 - 1.Jac7, e) Pc4 - 1.Df5, f) Pd4 - 1.Kf6, g) Pe4 - 1.Sa2, h) Pe5 - 1.Dd7, v každom prípade mat. Hra s číslami: skladba 1111, riešenia dvakrát štyri prvé ťahy – a navyše, v deň uverejnenia (4. septembra 2021) sa rubrika "dožila" presne 22 rokov... Skúsil by niektorý z čitateľov danú tému – blokovanie 8 polí – uskutočniť bez premenených figúr? (ff)


Vzad <<  >> Vpred