Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(5.6.2021)


Skladba č. 1098Zelikas Kolodnas

Neue Leipziger Zeitung 1927

Mat 2. ťahom (3–1)Kontrolná notácia: b. Kc4 Dg7 Pe7 (3), č. Kd6 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1097 (Kolodnas): 1.e8S! Ke6 2.De5 mat. Premena pešiaka na slabšiu figúru patrí v kompozičnom šachu oddávna medzi veľmi obľúbené témy a Kolodnas bol jeden z prvých, kto ju použil v superminiatúrnej dvojťažke. Je pochopiteľné, že si všimol aj možnosť premiestniť bieleho kráľa na c4 a túto pozíciu uverejnil v tom istom časopise. Ibaže súčasná databáza šachových skladieb neumožňuje zistiť, či to bolo formou dvoch samostatne číslovaných skladieb alebo v jednom celku ako dvojčatá. (ff)


Vzad <<  >> Vpred